İsa Dervişoğlu
İsa Dervişoğlu
Yazarın Makaleleri
DOĞRU YERDE DURMAK VE ARAKAN
Arakanlılar, bu Kurban Bayramınınkurbanları oldu.Uzakdoğu'da, Bangladeş ve Malezyagibi ülkelere yakın olan, evleri yakılan ve layık görülmedikleri vatandaşlıkhakkı verilmeyen vatanlarından sürgün edildiler. İşin tarihi nedenleri...
MEMUR VE EMEKLİYE YİNE 'BUÇUK'LU ZAMLAR, HAYIRLI OLSUN!
Her yıl yapılan yöntemle bu yıl da memur maaşları oranlarısonuçlandırıldı.Medyada koparılan fırtınalar, pazarlık yapılıyormuşgörüntüsü filan.Bunlara artık gerek yok, zaten her şey ortada.Medyayı ayağa kaldırmadan, vatandaşın onurunu...
IRKÇILIK TEHLİKESİ VE KÜRESEL TERÖRİZM
Günümüzün en büyük terörist yapılanması; devlet olarak ABD;örgüt olarak NATO'dur.Bu kanıtlanmış gerçeği esas almadan uygulanacak tümpolitikalar başarısız olmaya mahkumdur.İkinci dünya savaşından sonra batı tarafından kurulan...
İNFAK VE PAYLAŞIM
Toplumun bir kesimi haksız kazanç, rant, faiz ve ihale gibikimi yöntemlerle gittikçe zenginleşirken; büyük çoğunluk giderek kredibataklığında, borç batağında yüzer duruma gelmiştir.Uyuşturucu, fuhuş ve aleni soygun ve hırsızlığın,...
ÇOCUKLAR, CAMİ, GÖRMEZ/DİYANET AMCA
Laik sistem, laikliğin kendilerince tanımlarından biri olan'Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması” ilkesine uymasa da, dini,dindarı kontrol altında tutmak için Diyanet teşkilatını gerekli görmüştür.Dinin tamamen ortadan kaldırılmasının...
İSLAM'IN ŞARTLARI: EMPATİ
Kökeni ve bilimsel tanımını bir kenara bırakarak, çok daranlamda tanımlayacak olursak; Empatiyi; bir insanın kendisini karşısındakininyerine koyarak; düşüncelerini doğru anlama, duygularını hissetme ve ona göredavranış belirleme ve sergileme”...
URFALI BAKAN: FAKIBABA – II
2019 seçimleri gibi, yeni sistemin ilk seçimlerine odaklananbir ülkede, bakan ve milletvekillerinin neredeyse önemli konularda hiçinisiyatif kullanamadıkları bir ortamda, Urfalı bir bakanın yapabileceklerininsınırlı olduğunu bilmekle beraber;...
URFALI BAKAN: FAKIBABA
AK Parti kurulduğundan bu yana Urfa'dan oy almıştır. Son ikidönem bu oy oranı zirve yapmış, Nisan 2017'deki yeni anayasa oylamasında daevet oyları yüksek çıkmış, Harran, Türkiye rekoru kırmıştı.Tüm bunlar, özellikle son iki...
BÖLGESEL KENETLENME GECİKTİRİLMEMELİ
Bağımsızlık ve self determinasyon kavramları modern ulusdevletler çağının önemli iki unsuru. Özellikle ikincisi. Yani ulusların kendikaderlerini belirleme hakkı.Bu açıdan bakıldığında, bölgemizdeki devletler bağımsızsayılmakta ve en...
15 TEMMUZ BİR FIRSATTI
15 Temmuz 2016'da küresel güçlerin Türkiye'yi parçalama,itaat ettirme, işgal etme girişimine, halk, destansı bir mücadele ve dirençlebu girişimi engelledi.Halkın tüm kesimleri, her yaştan, erkek, kadın, çocuk, genç,zorbalığa ve...
BİZE NE OLDU?
"Bize ne oldu ki vicdanımıza ve merhametimize sığınanbebeğin katili olduk. Bunun üzerinde hep birlikte düşünmeliyiz."Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez'e ait busözler. Katledilen Suriyeli anne ve bebeğinin cenazesinde, dökülüyor...
20. ZIRHLI TUGAY KOMUTANLIĞININ TAŞINMAMASI HALKA EZİYETTİR
Yirmi yıldan fazla bir zamandır ki, taşınması gerektiğiüzerine herkes hemfikir.Şehir içinde kalmış olması bakımından, sadece barındırdığımühimmattan ve silah atışlarından dolayı tehlikeli oluşunun yanı sıra şehregirişi oldukça...
ZİHNİYET DEĞİŞİKLİĞİ VE SORULAR
Aslında Göbeklitepe'yi yazacaktım. Göbeklitepe öncesiyapmamız gerekenler ve bir türlü hızlandıramadığımız zihniyet değişikliği.Yani burada fikir değişikliği demek istemiyorum, fikirdeğişikliğine zorlamak, yönlendirmek haklı bir...
ASTANA SÜRECİNİN ÖNEMİ
As­ta­na sü­re­ci iki açı­dan önem­liy­di. Bi­rin­ci­si, uy­gu­la­na­bi­lir bir ateş­kes sü­re­ci ve gü­ven­li böl­ge­yi an­dı­ran alan­la­rın nis­pe­ten hatta büyük oran­da oluş­ma­sı­nın önü açıl­ma­sı;...
BAYRAM SONRASI UMUTLAR
Bugün birkaç konuya değineceğim. Malum, öyle bir stil devar.'Memura Müjde!”Her zamanki gibi yine bu başlığa bakıp aldananlar olacak. Buiktidar öncesinde kullanılmaya başlanan ve on beş yıldır özellikle hükümetyanlısı medyanın...
YARIN BAYRAM
'Yarın bayram,Erken kalkın çocuklar…”Böyleydi bu şarkı, bilirim.Bilirim, çocuklardır bayram.Çocuklardır vicdan ve merhamet ve adalet ve intikam dahi.Bilirim, çocuklardır çiçeklerin kalbi, dünyanın can çekişenyüreği.Bir de Yemenli...
YENİ DİNLER
Yeni dinler derken; İslam ve diğer dinler değil kastım.Maksadım, yeni İslamlar.Her dönem, İslam'ın bazı konulardaki hüküm ve yaklaşımınınaslında şöyle değil de, böyle olması gerektiği retoriği üzerinden yeni tarzlargeliştirilir...
GAP HAVA LİMANI VE UÇAK SEFERLERİMİZ
GAP Uluslararası Hava Limanı hakkında, daha inşaatı sürerkenbirçok şey söylemişti:Dünyanın sayılı büyük Hava Limanı olacak, büyük nakliyeuçakları inip kalkacak, Urfa'da üretilen tarımsal ürünler büyük uçaklarla ihraçedilecek...
YENİLENEBİLİR ENERJİ VE ELEKTRİK SORUNU
Yenilenebilir enerji, günümüzde gittikçe öneminiartırmaktadır. Şanlıurfa, bu konuda önemli bir potansiyele sahiptir çünkügüneşten yararlanabilecek gün bakımından Türkiye ortalamasının çok üzerinde biryerde bulunmaktadır.Türkiye gibi...
KARNEMİZ
Bir eğitim-öğretim yılının daha sonuna geldik.Dün yine milyonlarca çocuğumuz karnelerini alarak eğitimöğretimin bir yılını daha geride bıraktılar.Ülke olarak çocuk ve genç nüfusumuz dünya ortalamasınınoldukça üzerinde. Urfa olarak...
TERÖRÜN ANA KAYNAĞI ABD VE 'KARANLIK PRENS': MİCHAEL D'ANDREA
Körfezde /Riyad'da imzalanan son şerli protokolle, İslamdünyasına karşı, İsrail ve Batının çıkarları doğrultusunda atılacak adımlarayönelik faaliyetler hızlandı.İlk sürpriz Katar konusunda oldu. Körfez ülkelerini adetaonursuzlaştıran...
ÜÇÜNCÜ YOL
Küresel savaş riskiartıyor. Riyad Zirvesi, kapışmanın gerçekleşeceği bölgenin,zaten saldırı ve işgal ile boğuşan İslam coğrafyası olacağınıgöstermekte.Bu savaşın yine ikitarafı olacak. Bölgede devam...
BRZEZİNZKİ
 Zbigniew Brzezinski,26 Mayıs'ta 89 yaşında öldü.Demokratların Henry Kissinger'iydi Brzezinzki. Ağırlığıfazlaydı.Bu ağırlığını, biraz da yaşamındaki evrelerden ve buevrelerin geçtiği yerlerden almakta. 1960'larda...
SAF İYİ / POTANSIYEL İYİ
Modern Felsefe ile ilgilenenler iyi kavramını iki açıdan elealırlar.Birinci grup iyiyi, sonuçlarına göre değerlendirmeyi esasalırken; diğer grup, iyiyi niyetlere göre değerlendirmeyi esas alır. Tabi bu iki yaklaşım da kendi içerisinde yetersizlikleresahip....