İsa Dervişoğlu
İsa Dervişoğlu
Yazarın Makaleleri
15 TEMMUZ BİR FIRSATTI
15 Temmuz 2016'da küresel güçlerin Türkiye'yi parçalama,itaat ettirme, işgal etme girişimine, halk, destansı bir mücadele ve dirençlebu girişimi engelledi.Halkın tüm kesimleri, her yaştan, erkek, kadın, çocuk, genç,zorbalığa ve...
BİZE NE OLDU?
"Bize ne oldu ki vicdanımıza ve merhametimize sığınanbebeğin katili olduk. Bunun üzerinde hep birlikte düşünmeliyiz."Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez'e ait busözler. Katledilen Suriyeli anne ve bebeğinin cenazesinde, dökülüyor...
20. ZIRHLI TUGAY KOMUTANLIĞININ TAŞINMAMASI HALKA EZİYETTİR
Yirmi yıldan fazla bir zamandır ki, taşınması gerektiğiüzerine herkes hemfikir.Şehir içinde kalmış olması bakımından, sadece barındırdığımühimmattan ve silah atışlarından dolayı tehlikeli oluşunun yanı sıra şehregirişi oldukça...
ZİHNİYET DEĞİŞİKLİĞİ VE SORULAR
Aslında Göbeklitepe'yi yazacaktım. Göbeklitepe öncesiyapmamız gerekenler ve bir türlü hızlandıramadığımız zihniyet değişikliği.Yani burada fikir değişikliği demek istemiyorum, fikirdeğişikliğine zorlamak, yönlendirmek haklı bir...
ASTANA SÜRECİNİN ÖNEMİ
As­ta­na sü­re­ci iki açı­dan önem­liy­di. Bi­rin­ci­si, uy­gu­la­na­bi­lir bir ateş­kes sü­re­ci ve gü­ven­li böl­ge­yi an­dı­ran alan­la­rın nis­pe­ten hatta büyük oran­da oluş­ma­sı­nın önü açıl­ma­sı;...
BAYRAM SONRASI UMUTLAR
Bugün birkaç konuya değineceğim. Malum, öyle bir stil devar.'Memura Müjde!”Her zamanki gibi yine bu başlığa bakıp aldananlar olacak. Buiktidar öncesinde kullanılmaya başlanan ve on beş yıldır özellikle hükümetyanlısı medyanın...
YARIN BAYRAM
'Yarın bayram,Erken kalkın çocuklar…”Böyleydi bu şarkı, bilirim.Bilirim, çocuklardır bayram.Çocuklardır vicdan ve merhamet ve adalet ve intikam dahi.Bilirim, çocuklardır çiçeklerin kalbi, dünyanın can çekişenyüreği.Bir de Yemenli...
YENİ DİNLER
Yeni dinler derken; İslam ve diğer dinler değil kastım.Maksadım, yeni İslamlar.Her dönem, İslam'ın bazı konulardaki hüküm ve yaklaşımınınaslında şöyle değil de, böyle olması gerektiği retoriği üzerinden yeni tarzlargeliştirilir...
GAP HAVA LİMANI VE UÇAK SEFERLERİMİZ
GAP Uluslararası Hava Limanı hakkında, daha inşaatı sürerkenbirçok şey söylemişti:Dünyanın sayılı büyük Hava Limanı olacak, büyük nakliyeuçakları inip kalkacak, Urfa'da üretilen tarımsal ürünler büyük uçaklarla ihraçedilecek...
YENİLENEBİLİR ENERJİ VE ELEKTRİK SORUNU
Yenilenebilir enerji, günümüzde gittikçe öneminiartırmaktadır. Şanlıurfa, bu konuda önemli bir potansiyele sahiptir çünkügüneşten yararlanabilecek gün bakımından Türkiye ortalamasının çok üzerinde biryerde bulunmaktadır.Türkiye gibi...
KARNEMİZ
Bir eğitim-öğretim yılının daha sonuna geldik.Dün yine milyonlarca çocuğumuz karnelerini alarak eğitimöğretimin bir yılını daha geride bıraktılar.Ülke olarak çocuk ve genç nüfusumuz dünya ortalamasınınoldukça üzerinde. Urfa olarak...
TERÖRÜN ANA KAYNAĞI ABD VE 'KARANLIK PRENS': MİCHAEL D'ANDREA
Körfezde /Riyad'da imzalanan son şerli protokolle, İslamdünyasına karşı, İsrail ve Batının çıkarları doğrultusunda atılacak adımlarayönelik faaliyetler hızlandı.İlk sürpriz Katar konusunda oldu. Körfez ülkelerini adetaonursuzlaştıran...
ÜÇÜNCÜ YOL
Küresel savaş riskiartıyor. Riyad Zirvesi, kapışmanın gerçekleşeceği bölgenin,zaten saldırı ve işgal ile boğuşan İslam coğrafyası olacağınıgöstermekte.Bu savaşın yine ikitarafı olacak. Bölgede devam...
BRZEZİNZKİ
 Zbigniew Brzezinski,26 Mayıs'ta 89 yaşında öldü.Demokratların Henry Kissinger'iydi Brzezinzki. Ağırlığıfazlaydı.Bu ağırlığını, biraz da yaşamındaki evrelerden ve buevrelerin geçtiği yerlerden almakta. 1960'larda...
SAF İYİ / POTANSIYEL İYİ
Modern Felsefe ile ilgilenenler iyi kavramını iki açıdan elealırlar.Birinci grup iyiyi, sonuçlarına göre değerlendirmeyi esasalırken; diğer grup, iyiyi niyetlere göre değerlendirmeyi esas alır. Tabi bu iki yaklaşım da kendi içerisinde yetersizlikleresahip....
SAF İYİ / POTANSIYEL İYİ
Modern Felsefe ile ilgilenenler iyi kavramını iki açıdan elealırlar.Birinci grup iyiyi, sonuçlarına göre değerlendirmeyi esasalırken; diğer grup, iyiyi niyetlere göre değerlendirmeyi esas alır. Tabi bu iki yaklaşım da kendi içerisinde yetersizlikleresahip....
BÜYÜK FELAKET
Zilleti kabul etmekten daha büyük bir felaket yoktur.ABD, devam eden ve 22 ülkeyi kapsayan BOP'a devam etmekte.BOP bitmedi.BOP, her ne kadar Büyük Ortadoğu diye adlandırılsada; Büyükİsrail Projesidir. Bunu ABD, artık açıkça dile getiriyor....
ORUÇ VE HAK BİLİNCİ
Oruç Kur'ân-ı Kerîm'in açık ve net ayetleriyle sabittir.Müslümanlara farzdır. Anlamı tutmaktır. Oruçla birçok şeyi tutarız.İlk başta kendimizi ve kötü ve olumsuz olan ne varsatutarız. İyi ve olumlu olanı da salarız, çoğaltırız....
SIĞINMACI MİSAFİRLERİMİZ/ÖTEKİLER
Malum olduğu üzere coğrafyamızda asrın son çeyreğinden sonradaha hızlanan savaş ve küresel saldırıların son halkası Suriye savaşı oldu.Bu savaşla birlikte ülke halkının önemli bir bölümüülkelerini terk etmek zorunda kaldılar.Türkiye...
ENGELLİLER HAFTASI
Engellilik, doğuştan ve/veya sonradan herhangi bir hastalık,kaza sonucu bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyalfonksiyonlarını/yeteneklerini farklı oranlarda kaybetmiş, normal yaşamıngereklerini tam olarak yerine getirememe durumunu ifade...
DUVARLARI YIKMAK
Adaletin olduğu yerde duvar olmaz.Duvar bir çelişkidir. Duvar bir anormalliğe delalet eder.Duvar, kendimizi, doğal olmayan araçlarla bağlamamızı,sınırlamamızı ifade eder.Duvar bir olumsuzluktur.Bizi pek ilgilendirmese de sevinmiştik, iki Almanyaarasındaki...
KÜRESEL KUŞATMA VE HAMAS
Batının, özellikle ABD ve İngiltere'nin, İsrail içinyapmayacağı şey yoktur.Onların İsrail için düşündükleri; İsrail'in ‘güvenlik'içinde var olması, bunun için de İsrai'in düşmansızlaştırılması, bölgeninİsrail'e...
EMEK VE ADALET BİLİNCİ
Bugün(1 Mayıs 2017) meydanlarda çeşitli eğlencelerdüzenleyenlerin çoğunun emek ve adalete dair bilinçlerini sorgulamalarını,gerçek anlamda bir işçinin sorununu ne derece kendine dert edindiğini ölçmemizzor.Öncelikle kendimizi sorgulayıp...
İNGİLİZ ŞİİLİĞİ
Bir olgu veya sistem rasyonel temeller üzerine oturmuşsa yada toplum tarafından güçlü şekilde destekleniyorsa; onu, zıddıyla yok etmek zorolur. Tam tersine, o fikri, olguyu veya sistemi daha da güçlendirirsiniz.Öyle ise geriye tek yol kalıyor....

banner8

banner6