İsa Dervişoğlu
İsa Dervişoğlu
Yazarın Makaleleri
YENİLENEBİLİR ENERJİ VE ELEKTRİK SORUNU
Yenilenebilir enerji, günümüzde gittikçe öneminiartırmaktadır. Şanlıurfa, bu konuda önemli bir potansiyele sahiptir çünkügüneşten yararlanabilecek gün bakımından Türkiye ortalamasının çok üzerinde biryerde bulunmaktadır.Türkiye gibi...
KARNEMİZ
Bir eğitim-öğretim yılının daha sonuna geldik.Dün yine milyonlarca çocuğumuz karnelerini alarak eğitimöğretimin bir yılını daha geride bıraktılar.Ülke olarak çocuk ve genç nüfusumuz dünya ortalamasınınoldukça üzerinde. Urfa olarak...
TERÖRÜN ANA KAYNAĞI ABD VE 'KARANLIK PRENS': MİCHAEL D'ANDREA
Körfezde /Riyad'da imzalanan son şerli protokolle, İslamdünyasına karşı, İsrail ve Batının çıkarları doğrultusunda atılacak adımlarayönelik faaliyetler hızlandı.İlk sürpriz Katar konusunda oldu. Körfez ülkelerini adetaonursuzlaştıran...
ÜÇÜNCÜ YOL
Küresel savaş riskiartıyor. Riyad Zirvesi, kapışmanın gerçekleşeceği bölgenin,zaten saldırı ve işgal ile boğuşan İslam coğrafyası olacağınıgöstermekte.Bu savaşın yine ikitarafı olacak. Bölgede devam...
BRZEZİNZKİ
 Zbigniew Brzezinski,26 Mayıs'ta 89 yaşında öldü.Demokratların Henry Kissinger'iydi Brzezinzki. Ağırlığıfazlaydı.Bu ağırlığını, biraz da yaşamındaki evrelerden ve buevrelerin geçtiği yerlerden almakta. 1960'larda...
SAF İYİ / POTANSIYEL İYİ
Modern Felsefe ile ilgilenenler iyi kavramını iki açıdan elealırlar.Birinci grup iyiyi, sonuçlarına göre değerlendirmeyi esasalırken; diğer grup, iyiyi niyetlere göre değerlendirmeyi esas alır. Tabi bu iki yaklaşım da kendi içerisinde yetersizlikleresahip....
SAF İYİ / POTANSIYEL İYİ
Modern Felsefe ile ilgilenenler iyi kavramını iki açıdan elealırlar.Birinci grup iyiyi, sonuçlarına göre değerlendirmeyi esasalırken; diğer grup, iyiyi niyetlere göre değerlendirmeyi esas alır. Tabi bu iki yaklaşım da kendi içerisinde yetersizlikleresahip....
BÜYÜK FELAKET
Zilleti kabul etmekten daha büyük bir felaket yoktur.ABD, devam eden ve 22 ülkeyi kapsayan BOP'a devam etmekte.BOP bitmedi.BOP, her ne kadar Büyük Ortadoğu diye adlandırılsada; Büyükİsrail Projesidir. Bunu ABD, artık açıkça dile getiriyor....
ORUÇ VE HAK BİLİNCİ
Oruç Kur'ân-ı Kerîm'in açık ve net ayetleriyle sabittir.Müslümanlara farzdır. Anlamı tutmaktır. Oruçla birçok şeyi tutarız.İlk başta kendimizi ve kötü ve olumsuz olan ne varsatutarız. İyi ve olumlu olanı da salarız, çoğaltırız....
SIĞINMACI MİSAFİRLERİMİZ/ÖTEKİLER
Malum olduğu üzere coğrafyamızda asrın son çeyreğinden sonradaha hızlanan savaş ve küresel saldırıların son halkası Suriye savaşı oldu.Bu savaşla birlikte ülke halkının önemli bir bölümüülkelerini terk etmek zorunda kaldılar.Türkiye...
ENGELLİLER HAFTASI
Engellilik, doğuştan ve/veya sonradan herhangi bir hastalık,kaza sonucu bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyalfonksiyonlarını/yeteneklerini farklı oranlarda kaybetmiş, normal yaşamıngereklerini tam olarak yerine getirememe durumunu ifade...
DUVARLARI YIKMAK
Adaletin olduğu yerde duvar olmaz.Duvar bir çelişkidir. Duvar bir anormalliğe delalet eder.Duvar, kendimizi, doğal olmayan araçlarla bağlamamızı,sınırlamamızı ifade eder.Duvar bir olumsuzluktur.Bizi pek ilgilendirmese de sevinmiştik, iki Almanyaarasındaki...
KÜRESEL KUŞATMA VE HAMAS
Batının, özellikle ABD ve İngiltere'nin, İsrail içinyapmayacağı şey yoktur.Onların İsrail için düşündükleri; İsrail'in ‘güvenlik'içinde var olması, bunun için de İsrai'in düşmansızlaştırılması, bölgeninİsrail'e...
EMEK VE ADALET BİLİNCİ
Bugün(1 Mayıs 2017) meydanlarda çeşitli eğlencelerdüzenleyenlerin çoğunun emek ve adalete dair bilinçlerini sorgulamalarını,gerçek anlamda bir işçinin sorununu ne derece kendine dert edindiğini ölçmemizzor.Öncelikle kendimizi sorgulayıp...
İNGİLİZ ŞİİLİĞİ
Bir olgu veya sistem rasyonel temeller üzerine oturmuşsa yada toplum tarafından güçlü şekilde destekleniyorsa; onu, zıddıyla yok etmek zorolur. Tam tersine, o fikri, olguyu veya sistemi daha da güçlendirirsiniz.Öyle ise geriye tek yol kalıyor....
SON MESAJ
7 Haziran seçimlerinde seçmenin AK Parti'ye verdiği mesajsağlıklı değerlendirilmemiş olacak ki, 16 Nisan referandumunda daha güçlü birmesaj verildi." Mesajı aldık" dedi Başbakan ancak mesajın neolduğunu bilmek/ belirlemek önemli. Halk,...
EĞİTİM SİSTEMİMİZ MUTSUZLUK ÜRETİYOR
Başarıya odaklı bir eğitim sistemi elbette ki sorunlu nesiller yetiştirir. Başarı tek başına bir amaç/hedef olamaz. Önemli olan kişinin kendi yetenekleri doğrultusunda bir donanıma sahip olması ve severek yapabileceği işe dair özelliklerini...
EĞİTİM SİSTEMİMİZ MUTSUZLUK ÜRETİYOR
Başarıya odaklı bir eğitim sistemi elbette ki sorunlunesiller yetiştirir. Başarı tek başına bir amaç/hedef olamaz. Önemli olankişinin kendi yetenekleri doğrultusunda bir donanıma sahip olması ve severekyapabileceği işe dair özelliklerini...
REFERANDUM NASIL SONUÇLANMALI? (II)
Aynı başlığı taşıyan ilk yazımı 16 Nisan Referandumuöncesinde yazmıştım.16 Nisan 2017 tarihinde halk oylaması yapıldı ve sonuçlandıdenebilir. Evet oylama yapıldı ve sonuçlandı ama her şey bitti mi?Yaşanan süreçte, her şeye farklı...
KUR'AN SAHNELERİ VE İNSAN
İnsanın değerliliği, Ïslam'ın önemli ilkelerinden biridir.İnsanın yaratılış sahnelerinde bu anlamda doneler, mesajlar bulmak mümkün.Burada insan denildiğinde; önyargısız bir yaklaşım vardır.Bahsedilen insan; şu dine, şu mezhebe,...
REFERANDUM NASIL SONUÇLANMALI?
16 Nisan'da, 18 maddelik bir anayasa oylamasına gideceğiz.Her partiden ve görüşten bu maddelere evet diyen de; hayır diyende mevcut.Evetçiler, ülkenin zor bir süreçten geçtiğini, sistemdeğişikliğiyle ülkenin bu süreci koalisyon riskinden...
ABD BÖLGEYİ BÜYÜK KAOSA SÜRÜKLEMEK İSTİYOR
ABD, son kimyasal saldırının bu üsten kalkan uçaklarlagerçekleştirildiğini iddia ederek, Şayrat üssüne saldırıda bulundu. Busaldırganlık savaş suçudur ve uluslar arası mahkemelerde yargılanmalıdır.Suriye'de kimyasal saldırı gerçekleştirenleri...
KÜRESEL GERGİNLİK VE TÜRKIYE
Trump ile başlayan süreç yeni bir gerginliğinde başlamasınayol açtı.Meksika sınırına duvar ördürme söylemiyle bunun ilksinyalleri verilmişti.Fars Körfezi'nde İran'la gerginliğin dozunun artması, Çin'e; Kuzey Kore sorunu...
Türkiye ve Küresel Faşizm
Ülkemizde siyasi işleyiş, yıllar boyunca, bir kısır döngü,kabuğunu kıramayan köhnemiş bir sistem tarzında süregelmiştir.Cumhuriyetle toplumda yerleşmiş bir korku imparatorluğu,sürekli iç ve dış düşman üretilerek ayakta kalmaya çalışma...