Öne Çıkanlar urfa Şanlıurfa 1 siverek ajansurfa

BİR GRAM TOPRAK  ÜRETEMEYİZ!

Röportaj: Mustafa PAYIK-İPEKYOL

Şanlıurfa Türkiye tarımındaki en önemli halkalardan bir tanesi. Sahipolduğu verimli topraklar ile birçok ürünün yetiştiği Şanlıurfa’da 2017 yılıtarım iyi gelişmelere sahne oldu. Sulama imkanlarının arttığı kentte, farklıürünler de yetiştirilmeye başlandı. Bir yandan bu gelişmeler yaşanırken, diğeryandan da son dönemde yağışların oldukça azaldığı kentte çiftçiler, kuraklıktehlikesi ile karşı karşıya.

Ocak ayına girilen şu günlerde hala beklenen yağışlar kente düşmezken,Harran Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Rıza Öztürkmen, hem kuraklığınŞanlıurfa tarımına etkisini, hem de 2017 yılında Şanlıurfa tarımındayaşananları, 2018 yılı için tarımdan beklentileri, kurulması planlanan TarımÜniversitesinin artıları ve eksileri ile tarımı geliştirme-kalkındırma adınayapılması gerekenleri Gazete İpekyol’a anlattı.


2017 tarım için nasıl bir yıl oldu Şanlıurfa’da?
Tarımda gerek üretim alanları bakımından gerekse de rekolte bakımındanoldukça iyi bir potansiyele sahibiz. Türkiye ekonomisinde 6,1 milyon lira tarımgirdisi bizim ilimizden karşılanıyor. Türkiye pamuğunun yüzde 44’ü, Türkiyebuğdayının yüzde 8’i, Türkiye mısırının yüzde 15’i ilimizden karşılanıyor.Dolayısıyla biz tarımın başkentiyiz dediğimiz zaman haksız değiliz. Bizim enönemli yapılarımızdan bir tanesi sulanan alanlarımızın oldukça verimli olmasıve bu alanların çok kullanılabilir olması. Geçen yıl ki tarımı konuşacakolursak, pamukta oldukça iyi bir sezon yaşadı çiftçimiz, rekolte oldukçayüksekti. Verim iyi alındı. Geçen yıl pamukta masraf gerektiren çok önemli birgirdi de olmadı. Dolayısıyla pamukta bizim çiftçimiz altın yılını yaşadı.Fiyatların 3 lira civarında olması, tarımsal gelir pamuk çiftçisinin yüzününgülmesine neden oldu. Mısırda, buğdayda ve arpada da aynı. Hem rekolte yüksekhem de fiyatlar fena değildi. Tabi tarımda verimliliği artırabilmemiz için bufiyatların haricinde girdileri azaltmak lazım. Biz şu anda da gerek ZiraatFakültesi olarak, gerek tarımdaki birçok araştırmacı olarak bu konudaçalışmalar yapıyoruz. Bana göre 2017 tarım yılı oldukça bereketli ve verimligeçti. Çiftçinin bu yıl elde ettiklerini bence pazara dökmesi lazım, yani Suruççiftçisi damlama-yağmurlama sistemlerini alsın, çiftçilerimizin bir araya gelerekanıza ekim yapabilen aletler alması lazım. Anızı iyi işleyen aletler almasılazım ki artık daha iyi daha çevresel bir tarım yapılabilsin.

2018 yılından beklentiler nasıl peki?
2018’den beklentimiz, kuru tarımdan şu ana kadar oldukça kötü. Çünkügeçen yıl ekimden yılbaşına kadar yağan yağmur miktarı 120 mm civarıydı. Uzunyıllar ortalamasına da baktığımız zaman bir 2014’te yaşandı böyle bir kuraklık.Bunun haricinde oldukça az yağmur yağdı. Ümit ediyorum ki çok güzel bir yağmuryağar, bu açık biraz kapanır. Ama önümüzdeki günlerde de Türkiye’nin en büyükkrizlerinden bir tanesi su miktarının azalması. Atatürk Barajı’nda da azalıyoryağış olmayınca. Ümit ediyorum ki büyük bir yağışlı dönem geçiririz. Eskilerindediği gibi yazımız yaz, kışımız kış olur inşallah. Aksi takdirde bukuraklıktan dolayı büyük bir problem yaşayabiliriz.

Kuraklık çiftçilerimizi nasıl etkiler?
Şu anda kuru tarım yapan çiftçilerimizden hububat tarımı için oldukçakötü bir dönem. Çünkü çimlenme oranı oldukça zayıf kuru tarımda. Sulu tarımyapan çiftçilerimizin tabi bir kısmı sulama yapabildi. Ancak barajdan sulamayapan çiftçilerimiz için de kanallarda su yok. Yine aynı şeye geliyoruz. Ümitediyorum ki bugünlerde iyi bir yağmur yağar ve bu zararı kara çevirir diye duaediyoruz. Aksi takdirde bu havanın gidişatı oldukça riskli ve oldukça kötü.

Bu durumun çiftçiye, ekonomiye, vatandaşayansıması nasıl olur?
Şu anki hesaba göre tabi ki hububatta bir açıklık söz konusu olabilir.Kuru tarımda bir eksik olacaktır. Tabi Şanlıurfa, ülkemizin en önemli tarımpotansiyeli olan kentlerinden bir tanesi. Eğer böyle olursa kuru tarımda çokbüyük bir girdi kaybı olacaktır. Bunun haricinde Türkiye’nin pamuk, mısır, buyıl çok iyi bir yağış olmazsa veya yağış az olursa seneye Atatürk Barajı ileilgili de krizler yaşanabilir. Bunlar en kötü şeyler. Önümüzdeki günlerde iyibir yağış kitlesinin olacağını ümit ediyorum, dua ediyorum. Umarım bu yağışlıhava ile beraber ilimizde hem hububat tarımı yapan çiftçilerimizin hem de birdahaki yıla hazırlık yapan sulu tarım çiftçilerimizin yüzü güler.

Tarım alanlarının imara açılması, farklışekillerde kullanılması konusu var, bu noktada neler söyleyeceksiniz?
Tarımda, Türkiye’nin en fazla tarımsal potansiyeline sahip topraklarıolan üçüncü iliyiz, Ankara ve Konya’dan sonra. Ancak en kötü kullanan illerdenbir tanesi de biziz. Bugün Harran Ovası’nda 50 bin dekarlık alanda köy yerleşimyeri dışında betonlaşan yerler var. Bu bizim için çok büyük bir kayıp çünkübunun gerisine dönemiyoruz. Yine bunun yanı sıra toprak koruma kurulu çok güzelbir şekilde görevini yapmaya başlıyor. Ümit ediyorum önümüzdeki günlerdebaşlayacak. Bu da çok iyi bir haber. Büyük ova statüsüne girdi ilimizdekiovalar. Yani şimdiye kadar çok kötü olan bir çerçevemiz vardı, topraklarlailgili, betonlaşmayla ilgili, tarım dışına çıkışla ilgili. Ümit ediyorum bu sondönemdeki yönetmelik değişiklikleri ile beraber, iyiye doğru gideceğiz ümidinitaşıyorum. Aksi takdirde insanoğlu dünyada her şeyi üretebiliyor, yapay kalptentutun da kana kadar, yapay beyne, robota kadar yapıyoruz ama bir gram toprağıüretemiyoruz. Toprakları, elimizdeki kaynakları bitirirsek önümüzdeki neslimizehiçbir şekilde bir kaynak bırakmayız ki, bu da bizim vebalimizdir diyedüşünüyorum.

Vatandaşlara bu noktada ne gibi görevler düşüyor?
Bir defa tarım arazilerinde yapılaşmayı kesinlikle ama kesinlikleönlemeliyiz. Buna dikkat etmeliyiz. Toprakların korunmasını sağlamalıyız.Belediyelerimizin bugünlerde güzel işler yaptığını duyuyorum. Bunuhızlandırmalarını tavsiye ediyorum. Köy dışı yerleşim yerleri ile ilgiliplanlamalarını hızlı bir şekilde bitirip, tabi ki çiftçimizin topraklarınıkorumaya ilişkin çok önemli adımlar atmasını rica ediyoruz. Çünkü bu topraklarbizim gelecek nesillerimizindir.

Son dönemde gündemde olan Tarım Üniversitesikonusu var. Bu noktada siz neler söyleyeceksiniz?
Şimdi bilindiği gibi ben Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nin biröğretim üyesiyim. İlimizde ziraat fakültesi, Harran Üniversitesi’nin içerisinde1978’den beri hizmet vermektedir. Tabi düşünülen tarım üniversitesi, buradaziraat fakültesi varken niye bir tarım üniversitesi düşünülüyor fikrini açmakistiyorum. Okuduklarımdan ve yazılanlardan edindiğim bilgilere göre tam birihtisas üniversitesi kurulması planlanıyor. Tabi ki ilimiz için, ülkemiz içinçok önemli iyi bir tarım ihtisas üniversitesi ve teknolojiye uygun güzel birüniversite şehrimize şüphesiz ki yakışır. Cumhurbaşkanımız da bu konuda birmüjde vermişti. Ama daha kötüsü ve daha iyisi, ikisi de bir arada. İlimizdetarım lisesi var bir tane. Akçakale’ye giderken Koruklu mevkiinde. Bu türliselerin Şanlıurfa’da hızlı bir şekilde artırılması ve eğitim kalitesinin deiyileştirilmesi lazım. Mesela ben geçen yıl tarım lisesine gitmiştim. 300’eyakın öğrencisi var. Bu 300 öğrencinin uygulama yapacakları çok iyi bir yeryoktu. Geçen aynı şekilde bizim tarım lisesindeki uygulama alanı olmayan ya daiyi bir tarım lisesinden gelmeyen öğrenci, ziraat fakültesinde başarılı olamaz.Bizim mutlak olarak bunu hızlandırmamız lazım. Aksi takdirde tarım lisesininhiçbir anlamı olmaz. Tarım üniversitesi de bu ile kurulduğu takdir de, bugünziraat fakültesindeki kontenjan çok fazlasıyla dolmuyor. Yine Siverek’teaçılmış bir doğa bilimleri fakültemiz var. O da daha öğrenci almadı ama yanibizim bunların altını doldurabilmemiz için mutlak olarak iyi bir tarım lisesikompozisyonu çizmemiz lazım. Aksi takdir de çok da verimli olmaz diyedüşünüyorum.

Tarım üniversitesinin, tarım lisesinin bizimtarımımıza en önemli katkısı, en önemli girdisi ne olacaktır?
Tarım üniversitesinin ilimizde kurulması ya da ziraat fakültesininilimizdeki spesifik konularla uğraşması tarımdaki kültürü ve tarımteknolojisini iyileştirecektir. Ben umut ediyorum ki böyle bir teknolojiyiiyileştirirsek gelecekte daha çok ürün ve az masraf olacaktır. Bu anlamda tarımsektörünün iyileşeceğini, tarımda daha kalifiye insanların çalışacağınısöyleyebiliriz.

Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mıdır?
Ben bu yıl iyi bir ürün, iyi bir verim, iyi bir fiyat varken, yaniyağmur yağarken kaplarımızı iyi dolduralım diyorum. Teknolojik gelişimi iyi birşekilde sağlayalım. Tarımda ne kadar az su kullanıp, toprağı ne kadar iyikullanırsak, girdilerimizi ne kadar azaltırsak o kadar karlıyız. Bunuçiftçimizin de bilmesini isterim. Aksi takdirde bizim elde edeceğimiz, yani busaatten sonra 600 kg pamuk alan çiftçimiz bunu 900’e çıkaramaz, bine çıkaramaz.Önemli olan masrafı ve girdileri azaltabilmektir. Bu konuda çiftçilerimizinkendilerini yetiştirmeleri, biraz daha teknolojiyi takip etmelerini ricaediyorum.

---BİTTİ---

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.