Veriler açıklandı, Şanlıurfa 2’nci sırada

Adrese

Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, Türkiye'de 2008 yılında 4

kişi olan ortalama hanehalkı büyüklüğünün, azalma eğilimi göstererek 2021

yılında 3,23 kişiye düştüğü görüldü.

Türkiye'de

2021 yılında ortalama hanehalkı büyüklüğünün en yüksek olduğu il, 5,46 kişi ile

Şırnak oldu. Şırnak ilini 5,12 kişi ile Şanlıurfa ve 4,94 kişi ile Hakkari

izledi. Ortalama hanehalkı büyüklüğünün en düşük olduğu il ise 2,57 kişi ile

Çanakkale oldu. Bu ili, 2,60 kişi ile Tunceli ve 2,63 kişi ile Giresun izledi.

ADNKS

sonuçlarına göre, 2014 yılında yüzde 13,9 olan yalnız yaşayan fertlerden oluşan

tek kişilik hanehalklarının oranının 2021 yılında yüzde 18,9'a yükseldiği

görüldü.

Tek

çekirdek aile olarak ifade edilen, yalnızca eşlerden veya eşler ve

çocuklarından veya tek ebeveyn ve en az bir çocuktan oluşan hanehalklarının

oranında azalma olduğu görüldü. Tek çekirdek aileden oluşan hanehalklarının

oranı, 2014 yılında yüzde 67,4 iken 2021 yılında yüzde 64,4'e geriledi. Diğer

yandan, geniş aile olarak tanımlanan ve en az bir çekirdek aile ve diğer

kişilerden oluşan hanehalklarının oranı 2014 yılında yüzde 16,7 iken 2021

yılında yüzde 13,5'e düştü.

TEK ÇEKİRDEK AİLE VE

GENİŞ AİLE ORANINDA AZALMA

Tek

çekirdek aile olarak ifade edilen, yalnızca eşlerden veya eşler ve çocuklarından

veya tek ebeveyn ve en az bir çocuktan oluşan hanehalklarının oranında azalma

olduğu görüldü. Tek çekirdek aileden oluşan hanehalklarının oranı, 2014 yılında

yüzde 67,4 iken 2021 yılında yüzde 64,4'e geriledi. Diğer yandan, geniş aile

olarak tanımlanan ve en az bir çekirdek aile ve diğer kişilerden oluşan hanehalklarının

oranı 2014 yılında yüzde 16,7 iken 2021 yılında yüzde 13,5'e düştü.

AKRABA EVLİLİĞİ

YAPANLARIN ORANI YÜZDE 8,3 OLDU

ADNKS

sonuçlarına göre, 2021 yılında toplam resmi evlilikler içinde, son evliliğinde

birinci dereceden kuzenleri ile akraba evliliği yapmış 16 ve üzeri yaştaki

bireylerin oranı yüzde 8,3 oldu. Akraba evlilikleri akrabalık türüne göre incelendiğinde,

akraba evliliği yapmış bireylerin yüzde 46,6'sının hala/dayı çocukları ile

yüzde 27,2'sinin amca çocukları ile ve yüzde 26,2'sinin ise teyze çocukları ile

evli olduğu görüldü.

MARDİN İLK SIRADA

Toplam

resmi evlenmeler içerisindeki akraba evlilikleri illere göre incelendiğinde,

2021 yılında toplam evli bireyler içinde son evliliğinde akraba evliliği yapmış

16 ve üzeri yaştaki bireylerin oranının en fazla olduğu il yüzde 20,5 ile

Mardin oldu. Bu ili yüzde 18,4 ile Şanlıurfa, yüzde 17 ile Siirt ve Diyarbakır

izledi. Akraba evliliği yapmış bireylerin oranının en az olduğu il ise yüzde

1,1 ile Edirne oldu. Bu ili yüzde 1,5 ile Kırklareli ve yüzde 2 ile Çanakkale

izledi.

AKRABA EVLİLİĞİ ORANI

2021 YILINDA YÜZDE 4 OLDU

Evlenme

istatistikleri sonuçlarına göre, 2010 yılında gerçekleşen resmi evlenmelerin

yüzde 5,9'unun akraba evliliği olduğu ve bu oranın sonraki yıllarda sürekli

düşüş göstererek 2016 yılında yüzde 4,6, 2021 yılında ise yüzde 4 olduğu

görüldü.

AKRABA EVLİLİĞİ

ORANININ EN YÜKSEK OLDUĞU İL ŞANLIURFA

Akraba

evliliği oranı illere göre incelendiğinde, 2021 yılında akraba evliliği oranının

en yüksek olduğu ilin yüzde 18,4 ile Şanlıurfa olduğu görüldü. Bu ili, yüzde

13,9 ile Muş ve yüzde 13,7 ile Mardin izledi.

KENDİLERİNE AİT BİR

KONUTTA YAŞAYANLARIN ORANI YÜZDE 57,5 OLDU

Gelir

ve yaşam koşulları araştırması sonuçlarına göre, 2021 yılında konutun mülkiyet

durumları incelendiğinde, fertlerin yüzde 57,5'inin oturduğu konutun

kendilerine ait olduğu, yüzde 26,8'inin ise kiracı olduğu görüldü. Lojmanda

oturanların oranı yüzde 1,2 olurken kendi konutunda oturmayıp kira

ödemeyenlerin oranı ise yüzde 14,6 olarak gerçekleşti.

BİHA


- Gazete İpekyol, Asayiş bölümünde yayınlandı
https://www.gazeteipekyol.com/haber/10211825/veriler-aciklandi-sanliurfa-2nci-sirada