Şanlıurfa’da genç nüfus ne kadar?

Türkiye

İstatistik Kurumu (TÜİK) genç nüfus istatistiklerini paylaştı.

Verilere

göre Türkiye nüfusunun yüzde 15,3'ünü genç nüfus oluşturdu. Şanlıurfa ise

nüfusunun yüzde 18,7'si genç.

Adrese

Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 2021 yılı sonu itibarıyla

Türkiye'nin toplam nüfusu 84 milyon 680 bin 273 kişi iken 15-24 yaş grubundaki

genç nüfus 12 milyon 971 bin 289 kişi oldu. Genç nüfus, toplam nüfusun yüzde 15,3'ünü

oluşturdu. Genç nüfusun yüzde 51,3'ünü erkek nüfus, yüzde 48,7'sini ise kadın

nüfus oluşturdu.

Nüfus projeksiyonlarına göre genç nüfusun

toplam nüfus içindeki oranının 2025 yılında yüzde 14,3, 2030 yılında yüzde

14,0, 2040 yılında yüzde 13,4, 2060 yılında yüzde 11,8 ve 2080 yılında yüzde 11,1'e

düşeceği öngörüldü.

ADNKS

sonuçlarına göre 2021 yılında genç nüfus oranının en yüksek olduğu il, yüzde

22,8 ile Hakkari oldu. Bu ili yüzde 22,1 ile Şırnak ve yüzde 21,8 ile Siirt

izledi.

Genç

nüfus oranının en düşük olduğu il yüzde 12,3 ile Muğla oldu. Muğla ilini yüzde 12,7

ile Tunceli ve Balıkesir illeri izledi.

Genç

nüfus yaş grubuna göre incelendiğinde; 2021 yılında genç nüfusun yüzde 29,0'unun

15-17 yaş grubunda, yüzde 19,0'unun 18-19 yaş grubunda, yüzde 31,1'inin 20-22

ve yüzde 20,9'unun ise 23-24 yaş grubunda yer aldığı görüldü.

Genç

nüfus yasal medeni duruma göre incelendiğinde, cinsiyetler arasında önemli

farklılıklar olduğu görüldü. Genç erkek nüfusun 2021 yılında yüzde 96,2'sinin

hiç evlenmemiş, yüzde 3,8'inin resmi nikahla evli, yüzde 0,1'inin boşanmış

olduğu görülürken genç kadın nüfusun yüzde 84,9'unun hiç evlenmemiş, yüzde 14,7'sinin

resmi nikahla evli, yüzde 0,4'ünün ise boşanmış olduğu görüldü.KADINLARDA YÜKSEKÖĞRETİMDE

NET OKULLAŞMA ORANI YÜZDE 48,5 OLDU

Türkiye'de

2019/'20 öğretim yılında yüzde 43,4 olan yükseköğretim net okullaşma oranı,

2020/'21 öğretim yılında yüzde 44,4'e yükseldi. Yükseköğretim net okullaşma

oranı cinsiyete göre incelendiğinde, erkeklerde bu oran yüzde 40,6'dan yüzde

40,5'e düşerken kadınlarda yüzde 46,3'ten yüzde 48,5'e yükseldi.

NE EĞİTİMDE NE İSTİHDAMDA

OLAN GENÇLERİN ORANI YÜZDE 24,7 OLDU

Hanehalkı

işgücü araştırması sonuçlarına göre gençlerde işgücüne katılma oranı, 2020

yılında yüzde 39,1 iken 2021 yılında yüzde 41,7 oldu. Genç erkeklerde işgücüne

katılma oranı 2020 yılında yüzde 50,1 iken 2021 yılında yüzde 53,1, genç kadınlarda

ise bu oran 2020 yılında yüzde27,5 iken 2021 yılında yüzde 29,7 oldu.

Gençlerde

işsizlik oranı, 2020 yılında yüzde 25,3 iken 2021 yılında yüzde 22,6 oldu. Genç

erkeklerde işsizlik oranı 2020 yılında yüzde 22,6 iken 2021 yılında yüzde 19,4,

genç kadınlarda ise bu oran 2020 yılında yüzde 30,3 iken 2021 yılında yüzde 28,7

oldu.

GENÇLERİN YÜZDE

44,5'İ MUTLU OLDUĞUNU BELİRTTİ

Yaşam

memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre 18-24 yaş grubundaki genç nüfus içinde

kendini mutlu olarak beyan edenlerin oranı 2020 yılında yüzde 47,2 iken 2021

yılında yüzde 44,5 oldu. Mutluluk oranı, 2021 yılında genç erkeklerde yüzde

38,2, genç kadınlarda ise yüzde 51,0 olarak gerçekleşti.

Ne

eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı 2020 yılında yüzde 28,3 iken 2021

yılında yüzde 24,7 oldu. Genç erkeklerde ne eğitimde ne istihdamda olanların

oranı 2020 yılında yüzde 21,2 iken 2021 yılında yüzde 17,5, genç kadınlarda ise

bu oran 2020 yılında yüzde 35,7 iken 2021 yılında yüzde 32,4 oldu.

BİHA


- Gazete İpekyol, Asayiş bölümünde yayınlandı
https://www.gazeteipekyol.com/haber/10349611/sanliurfada-genc-nufus-ne-kadar