Şanlıurfa Tabip Odası’ndan Ankara’daki mitinge çağrı!

ŞANLIURFA

–Şanlıurfa Tabipler Odası, 29 Mayıs’ta Ankara’da yapılacak olan miting için

basın açıklaması yaptı. Basın açıklaması, Şanlıurfa Tabipler Odası Eğitim Salonunda

gerçekleşti.

Şanlıurfa

Tabipler Odası Başkanı Ezel Bulut yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Sağlık

sisteminde yaşananlar artık alarm vermekte, kriz günbegün derinleşmektedir.

Hastane kapısında kuyruk dönemi bitti diyenler; üç aydan önce randevu alınamadığını

ve artık kuyrukların telefon başındaki sanal kuyruklara dönüştüğünü gayet iyi

bilmektedir. Muayene olacaklar, ameliyat sırası bekleyenler ya evlerinde

kaderine ya da özel hastanelerin insafına mahkûm edilmektedir.

Salgın

dönemi boyunca ertelenen sağlık hizmetlerinin yaratacağı tıkanıklıklar

konusunda uyarılarımız görmezden gelinmiş; kanserle ilgili öngörülerimiz ne

yazık ki daha çok başvuru, gecikmiş tanı ve tedaviler olarak yaşanmıştır.

Sağlıkta devrim yarattık diye övünenler, aylar sonrasında anca randevu alabilen

yurttaşlara ise 5 dakikada muayeneyi reva görmüştür.

Koruyucu

sağlık hizmetlerini yok sayan, daha çok harcama yapılması için sağlık talebini

kışkırtan ve sağlığı piyasalaştıran anlayış; hastalık üreten, toplumu yok sayan

sağlık politikaları ile daha çok hastalanmış toplum ve daha çok tükenmiş hekim

kitlesi yaratmıştır.

Sağlık

sisteminin içinde bulunduğu durum hem hekimler, diş hekimleri ve diğer sağlık

çalışanlarının sağlıklarını hem de halkın sağlığını tehdit eder boyutlara

varmıştır.

11-14

Nisan 2022 tarihleri arasında yapılan ve 1674 hekimin katıldığı ankete göre

hekimlerin yaklaşık dörtte üçü çalışma şartlarının yoğunluğu nedeniyle

hastalarıyla yeteri kadar ilgilenemediğini düşünüyor.

Aktif

çalışan hekimlerin yaklaşık yarısı, emekli hekimlerin yarıdan çoğu aylık

ücretinin tamamını harcasa da geçim zorluğu yaşıyor.

Bu

ülkenin insanlarının sağlığını, sırtında taşıyan emektar bir meslek grubu

olarak, sorunlarımızı dile getirmek ve çözüm üretilmesini sağlamak için

yılmadan çalışacağız. Sesimizi duyurmak, hak ettiklerimize ulaşmak için tüm

sağlık meslek örgütleri ve emekçilerini, 29 Mayıs’ta Ankara’da yapılacak ‘Emek

Bizim, Söz Bizim, Sağlık Hepimizin’ mitinginde buluşmaya çağırıyoruz”.

BİHA


- Gazete İpekyol, Asayiş bölümünde yayınlandı
https://www.gazeteipekyol.com/haber/10358826/sanliurfa-tabip-odasindan-ankaradaki-mitinge-cagri