Binici: Çocuk ihmali ve istismarının sıradanlaştırıldığı mekanlar kapatılmalı

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) Şanlıurfa

Şube Eşbaşkanı Mahmut Binici, Eyyübiye ilçesinde bir Kuran kursunda eğitmenin

sopayla çocuklara şiddet uyguladığı olaya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

“ 4+4+4 eğitim sistemiyle birlikte milli eğitim temel kanunu

yok sayılarak eğitim sistemi dernek, cemaat vb. yapıların insafına

bırakılmıştır” diyen Binici, iktidarın desteğini arkalarına aldığını ileri

sürdüğü bu yapıların çocukların gelişimine uygun olmayan her türlü baskı

aracını kullanarak sistematik ihmal ve istismarın merkezi durumuna geldiğini

kaydetti.

Binici, eğitim sisteminin laik, bilimsel alandan uzaklaşıp

cinsiyetçi ve dinsel alana kayması ile çocukların örgün eğitime devamı azalıp dini

kurslara yönelimin arttığını ileri sürerek, “Kız çocukların erken yaşta

evliliği ve dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocukların çocuk işçiliği de artmıştır”

ifadesini kullandı.

Eyyübiye’de Kuran kursuna yaşanan şiddet olayını hatırlatan

Mahmut Binici, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“ Son olarak sosyal medyaya yansıdığı üzeri Eyyübiye

ilçesinde bulunan Hayati Harrani Kur'an kursunda yaşandı. Edinilen bilgiye

göre, ismi öğrenilemeyen kurs görevlisi plastik sopa ile eğitim gören çocuklara

şiddet uyguluyordu. Kur’an Kursu

fiziksel şiddetin, çocuk ihmali ve istismarının, çocuk hakları ihlalinin mekânı

haline gelmiş görünüyor.

Çocuğun hakları ve üstün yararı için çocuk ihmali ve

istismarının sıradanlaştırıldığı, çocuk haklarının yok sayıldığı bu mekanlar

kapatılmalı; çocuklara şiddet uygulayan görevliler hakkında derhal yasal

işlemler yapılmalıdır.”

Çocukların çocukluklarını yaşayabilmelerini sağlamanın,

onları her türlü fiziksel, duygusal, ekonomik istismar ve ihmalden korumanın

anne, baba ve çocukların bakımıyla yükümlü olanların yanı sıra devlet ve

toplumun da ortak sorumluluğunda olduğunu kaydeden Binici, açıklamasını şöyle

tamamladı:

“Türkiye’de çocuk haklarına yönelik olarak ortaya çıkan

karanlık tablo, çocuk haklarının ülkemizde sadece kâğıt üzerinde kaldığını

göstermektedir. Eğitim ve yaşam hakkı başta olmak üzere, Türkiye’de çocukların

en temel haklarının tehdit altında olduğu gerçeği göz ardı edilmemelidir.

Çocuk Hakları Sözleşmesi temelinde demokratik, eşit ve

özgürlükçü politikalar üretilmeli ve Çocuk Hakları Sözleşmesine konulan

çekinceli maddeler kaldırılmalıdır. Tüm çocukların parasız, nitelikli, laik,

bilimsel, kendi anadilinde kamusal eğitim alması için gereken adımlar

atılmalıdır”.

BİHA


- Gazete İpekyol, Asayiş bölümünde yayınlandı
https://www.gazeteipekyol.com/haber/10391808/binici-cocuk-ihmali-ve-istismarinin-siradanlastirildigi-mekanlar-kapatilmali