Anız yangını Şanlıurfa'yı dumana bürüdü

ŞANLIURFA- Şanlıurfa’da, hasat sonrası tarlada kalan anızlar

yasak olmasına rağmen genellikle yakılıyor. Çiftçiler, arpa ve buğday ekimi

yapılan alanların biçilmesinden sonra tekrar ekim yapmak için tarladaki ekin

saplarını tutuşturuyor. Alevler çok kısa sürede geniş bir alana yayılıyor.

Haliyle anızların yakıldığı tarlada bulunan canlılar da yanabiliyor.

Şanlıurfa’da bugün sabah saatlerinde benzer bir durum

yaşandı. Kentin farklı noktalarında yakılan anızlardaki alevler rüzgarın da

etkisiyle hızla büyüdü. Yanan anızlar tehlike oluştururken kent merkezini de

yoğun duman kapladı.

Şehrin üstünü dumanlar kaplarken sürücülerin de görüş

mesafesi düştü.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı da

geçtiğimiz günlerde anız yangınlarına karşı bir mesaj yayımladı. Mesajda anız

yakmanın zararları şu şekilde anlatıldı:

ANIZ YAKMANIN GENEL ZARARLARI

1- Anızın yakılması sonucunda, gerek tarımsal ekosistem,

gerekse doğal ekosistem tahrip edilmektedir.

2- Özellikle topraktaki Karbon (C) ve Azot (N) dengesi yok

olmakta ve tarlalar verimsizleşmektedir.

3- Organik madde miktarı azalmaktadır.

4- Mikrobiyolojik aktivite gerilemektedir.

5- Omurgasızlar yok olmaktadır.

6- Toprağın su tutma kapasitesi azalmaktadır.

7- Toprak verimliliği düşmektedir.

ANIZ YAKMANIN ÇEVREYE ETKİLERİ

- Yangınlar sırasında hava kirlenmektedir.

- Karayolu civarındaki anız yangınları görüş mesafesini

azaltarak, trafik kazalarına sebep olmaktadır.

- Kontrolsüz olarak yakılan anızlar komşu tarladaki hasat

edilmemiş ürünlerin yanmasına sebep olabilmektedir.

- Yangınlar bazen çitleri, tarla içerisindeki direkleri,

meyve ağaçlarını yakabilmektedir.

– Ormanve konut yangınlarına sebep olabilmektedir. -

Yaban hayvanları ya yok olmakta, ya da yuvalarını kaybetmektedir.

ANIZ YAKMA VE EROZYON

- Anız yakmanın en önemli etkilerinden birisi de kurak ve

yarı kurak bölgelerde erozyonu artırıcı rol oynamasıdır.

- Anız yakmanın hem eğime dik hem de eğime paralel sürümde

erozyonu ve su kayıplarını arttırdığı belirlenmiştir.

YASAKLARA UYMAYANLAR HAKKINDA

Anız yakma yasağına uymayanlar hakkında İlgili Kurumlarca

2872 sayılı Çevre Kanunu ile bu kanunda değişiklik öngören 5491 sayılı Kanun ve

6831 sayılı Orman Kanunu’nun ilgili hükümleri doğrultusunda cezai işlem

uygulanacaktır.

BİHA


- Gazete İpekyol, Asayiş bölümünde yayınlandı
https://www.gazeteipekyol.com/haber/11178140/aniz-yangini-sanliurfayi-dumana-burudu