ELİNE, BELİNE, DİLİNE SAHİP OLMAK VE İYİLİĞİ BAŞA KAKMAK

Müslüm ABACIOĞLU
Müslüm ABACIOĞLU

 

 

Muhterem Kardeşlerim…

“Eline, beline, diline sahip olan kurtulur anlamında bir Hadis-i Şerif var mı bilmiyoruz, ama eline, beline ve diline sahip olanın kurtulacağına dair başka hadis-i şerifler vardır.

 

Birkaçının meali şöyledir:

“Dilini ve fercini [ırzını, namusunu] koruyan Müslümana Cenneti söz veriyorum.) [Buhari]

“Arefe günü eline, diline, gözüne ve kulağına sahip olanın günahları affolur.) [Hatib]

“İnsanlar dilinden ve elinden salim olmadıkça [kâmil] mümin olamazsın.) [Askerî]

“Hasetçinin hasedi eline ve diline çıkmadıkça zarar vermez.) [Ebu Nuaym]

“Eli ihsanlı, dili dürüst, kalbi temiz, boğazına ve fercine [namusuna] sahip olan ilimde rasih olur.) [Taberani]

“Allahü Teâlâ bana şöyle vahyetti: Benim mescitlerime ancak, selim kalble, sadık dil ile, temiz el ile, temiz ferclerle girsinler.) [Hâkim]

 

“Şu altı şeye söz verin, ben de size Cennete gireceğinize söz vereyim:

1- Dilinize sahip olun [elfaz-ı küfür, yalan, gıybet, lanet, malayani gibi.]

2- Sözünüzden dönmeyin.

3- Emanete hıyanet etmeyin.

4- Gözünüze sahip olun. [Harama bakmayın]

5- Elinize sahip olun. [Haram işlemeyin, haram tutmayın]

6- Fercinize hakim olun.” [Hâkim]

 

İyiliği başa kakmak

 

İyilik yapmak günah değil ancak yapılan iyiliği hatırlatmak günah olur. Yani; günah olan iyilik yapmak değil, o iyiliği hatırlatmak suretiyle başa kakmaktır.

 

Hadis-i Şeriflerde buyuruluyor ki:

“Allahü Teâlâ şu 3 kişinin yüzüne bakmaz, onlar için acıklı bir azap vardır:

1- Eteklerini yerde sürüyerek yürüyen kibirli kimse,

2- Verdiği bir şeyi başa kakan kimse,

3- Yalan yere yeminle malını satan kimse.” [Müslim, Nesai]

 

“Allahü Teâlâ, kıyamette, şu 4 kişiye, rahmetle nazar etmez:

1- Ana babasına âsi olan,

2- Ettiği iyiliği başa kakan,

3- Devamlı içki içen,

4- Kaderi inkâr eden.” [İ. Adiy]

 

“Allahü Teâlâ şu 3 kimseye buğzeder:

1- Başa kakana,

2- Kibirlenene,

3- Çok yemin eden esnafa.” [Hâkim]

 

“Hilekâr, cimri ve yaptığı iyilikleri başa kakan kimse cennete giremez.” [Tirmizi]

“Cennetin kokusu beş yüz yıllık yerden duyulur. Yaptığını başa kakan, anaya babaya asi olan ve içkiye devam eden cennetin kokusunu duyamaz.” [Taberani]

“Allahü Teâlâ’nın verdiği malı, gizli ve aşikâre Hak yoluna harcayan ve yaptığı iyilikleri başa kakmayan, müminlerin en kıymetlisi olur.” [İ. Ahlakı]

 

İki Âyet-i Kerime meali de şöyledir:

“Yaptığın iyiliği çok görerek, başa kakma!” [Müddessir 6] (Medarik tefsiri)

“Mallarını Allah yolunda harcayıp, daha sonra verdiklerini başa kakmayanların, kalb kırmayanların, Rableri yanında mükâfatları vardır. Onlar için hiçbir korku ve üzüntü yoktur.” [Bekara 262]

 

Allahü Teâlâ, cümlemizi Kendisine layık Kul, Habibine layık Ümmet eylesin. (Amin)

 

- Gazete İpekyol, Müslüm ABACIOĞLU tarafından kaleme alındı
https://www.gazeteipekyol.com/makale/11195395/muslum-abacioglu/eline-beline-diline-sahip-olmak-ve-iyiligi-basa-kakmak