Ticaret Bakanlığı'ndan '6+6' açıklaması!

ŞANLIURFA- Ticaret Bakanlığı, dün gece Resmi Gazete’de

yayımlanan ve yürürlüğe giren İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti

Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, motorlu kara taşıtları piyasasında yaşanan

arz ve talep dengesizlikleri aşırı ve adil olmayan fiyat artışlarına ve

stokçuluk faaliyetlerine neden olabildiği belirtildi. Faaliyetlerin

engellenmesine yönelik Bakanlığa ulaşan talepler ile konuya ilişkin kamuoyu

beklentilerinin karşılanmasını teminen İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının

Ticareti Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapıldığı aktarıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ikinci el motorlu kara

taşıtı ticareti ile hazırlanan Yönetmelik değişikliğinde öne çıkan hususlar şu

şekilde sıralandı:

“İlk tescil tarihinden itibaren altı ay ve altı bin

kilometreyi geçmeyen otomobil ve arazi taşıtlarının ticari faaliyet kapsamında

satışı önlenmektedir. Oto galeriler, yetkili bayiler ve araç kiralama firmaları

ile ticari faaliyet kapsamında ikinci el otomobil ve arazi taşıtı satışı yapan

kişiler tarafından 1 Temmuz 2023 tarihine kadar ilk tescili yapılan otomobil ve

arazi taşıtlarının pazarlaması veya satışı, ilk tescil tarihinden itibaren altı

ay ve altı bin kilometre geçmedikçe yapılamayacaktır. Getirilen pazarlama ve

satış kısıtlaması 1 Temmuz 2023 tarihinde sona erecektir. Düzenlemenin yürürlük

tarihinden önce ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal edenler

adına tescil edilen otomobil ve arazi taşıtları 15 Eylül 2022 tarihine kadar

herhangi bir kısıtlama olmaksızın pazarlanabilecek ve satılabilecektir.

BİREYSEL ARAÇ SATIŞLARINA KISITLAMA GETİRİLDİ Mİ?

“Nihai tüketiciler tarafından yapılan ikinci el motorlu

kara taşıtı satışları bu düzenlemenin dışında olacaktır. Ancak, nihai

tüketiciler tarafından bir takvim yılı içinde yapılan üçten fazla otomobil ve

arazi taşıtı satışları da ticari faaliyet kapsamında

değerlendirilebileceğinden, bu taşıtların satışı ilk tescil tarihinden itibaren

altı ay ve altı bin kilometre kısıtlaması kapsamında yer alabilecektir. Yapılan

düzenleme ile yalnızca otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanması ve satışı

kısıtlanacaktır. Kamyon, otobüs, kamyonet vb. taşıt türleri bu kısıtlama

kapsamında yer almamaktadır. İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal

edenler tarafından kendileri üzerine alınan taşıtların yanı sıra, herhangi bir

üçüncü kişi üzerine tescil ettirilen taşıtların ikinci el motorlu kara taşıtı

ticaretiyle iştigal edenler aracılığıyla pazarlanması veya satışı da bu

kısıtlama kapsamında değerlendirilecektir. Örneğin, ikinci el motorlu kara

taşıtı ticareti ile iştigal edenler tarafından verilen ilanlar da pazarlama

faaliyeti kapsamında değerlendirileceğinden denetime tabi olacaktır”

DENETİMLER SIKLAŞTIRILACAKTIR

“Pazarlama ve satış kısıtlamasına aykırı faaliyetlerin

tespitine yönelik Bakanlığımızca satış kayıtları üzerinden yapılan denetimler

ile saha denetimleri artırılacaktır. Ayrıca vatandaşlarımızdan gelen şikayetler

derhal işleme alınacaktır. Düzenleme ile hâlihazırda sektörde yaşanan aşırı ve

adil olmayan fiyat artışlarının önüne geçilmesi hedeflendiğinden, bu yönetmelik

hükmü 1 Temmuz 2023 tarihine kadar geçici bir süre yürürlükte kalacaktır.

Bakanlığımızca, piyasa koşulları ve kamuoyu beklentileri dikkate alınarak bu

düzenlemenin uygulaması altı aya kadar uzatılabilecektir”

BİHA


- Gazete İpekyol, Asayiş bölümünde yayınlandı
https://www.gazeteipekyol.com/haber/11651492/ticaret-bakanligindan-66-aciklamasi