DİNDE 10 ESAS

Müslüm ABACIOĞLU
Müslüm ABACIOĞLU

Muhterem Kardeşlerim…

Taberani’de bildirilen bir Hadis-i Şerifte, İslamiyet’in şu 10 esasından biri noksan olan kimsenin, zararda olduğu bildirilmektedir:

1- La ilahe illallah, Muhammedün Resulullah demek

Müslüman olmak için, bu Kelime-i Tevhidi, inanarak söylemek gerekir. Müslüman olan bir kimseye, ilk önce “La ilahe illallah, Muhammedün Resulullah” kelimesinin manasını bilmek ve inanmak farzdır. Bu kelimeye, Kelime-i Tevhid denir. Kısaca manası, “Allah’tan başka ilah yoktur. Muhammed aleyhisselam da Onun Resulüdür“demektir. Resulullaha inanmak demek, Onun bildirdiklerinin tamamını kabul etmek, inanmak ve hepsini beğenmek demektir.

Hadis-i Şeriflerde buyuruluyor ki:

“Amellerin kıymetlisi La ilahe illallah demektir.“ [Hakim]

“La ilahe illallahı çok söyleyerek imanınızı tazeleyin!“ [Taberani]

“La ilahe illallah diyen bela ve sıkıntılardan kurtulur.“ [Bezzar]

2- Namaza devam etmek

Namazı doğru kılan, Allahü Teâlâ’nın sayılamayacak kadar çok olan bütün nimetlerine şükretmiş sayılır. Nitekim, “Namaz, şükrün bütün aksamını camidir“ buyuruluyor. Namaz dinin direğidir, terk eden dinini yıkmış olur.

Kur'an-ı Kerimde mealen buyuruluyor ki:

“İman edip iyi işler yapan, namaz kılan ve zekât verenlerin mükafatları Rableri katındadır. Onlar için korku ve üzüntü yoktur.“ [Bekara 277]

3- Zekât vermek

Kur'an-ı Kerimde, zekât çok yerde namazla birlikte emredilmiştir.

Hadis-i Şeriflerde buyuruluyor ki:

“Allah’a ve Resulüne inanan, malının zekâtını versin!“ [Taberani]

“Zekât vermekle Müslümanlığınız mükemmel hâle gelir.“ [Bezzar]

“Zekât vermeyene Allahü Teâlâ lanet eder.“ [Nesai]

4- Oruç tutmak

Ramazan ayında, bir ay oruç tutmak farzdır. (Bekara 185)

Hadis-i Şeriflerde buyuruluyor ki:

“Oruç tutan dostum, tutmayan ise düşmanımdır.“ [Beyheki]

“Ramazan orucunu tutup ölen, Cennete girer.“ [Deylemi]

5- Haccetmek

Mekke-i Mükerreme şehrine gidip gelinceye kadar, geride bıraktığı çoluk-çocuğunu geçindirmeye yetişecek maldan fazla kalan para ile oraya gidip gelebilecek kimsenin, ömründe bir kere, Kâbe-i Şerifi tavaf etmesi ve Arafat’ta durması farzdır.

Kur'an-ı Kerimde mealen buyuruluyor ki:

“Yoluna gücü yetenlerin Beytullahı Haccetmesi, Allah’ın insanlar üzerinde bir hakkıdır.“ [A.İmran 97]

Hadis-i Şeriflerde buyuruluyor ki:

“Haccı kabul olanın, bütün günahları affolur.“ [Beyheki]

“Hac yolunda harcanan mal için, yediyüz misli sevap verilir.“ [Beyheki]

“Hac etmek için Mekke’ye giderken ve oradan dönerken ölene, ahirette terazi kurulmaz, hesaba çekilmez ve günahları affedilir.“ [İsfehani]

6- Cihad etmek

Önemli bir ibadettir. Kur'an-ı Kerimde mealen buyuruluyor ki:

“Allah yolunda cihad edin ki, kurtuluşa eresiniz.“ [Maide 35]

Hadis-i Şeriflerde de buyuruluyor ki:

“İnsanların en üstünü, canı ve malı ile Allah yolunda cihad edendir.“ [İ.Ahmed]

“Cihadın en faziletlisi, farzları ifa etmektir.“ [Taberani]

7- Emr-i Maruf

İyiliği emretmek, yaymak demektir.

Hadis-i Şerifte buyuruluyor ki:

“İmkanı var iken, Emr-i Maruf ve Nehy-i Münker yapmayan bizden değildir.“ [Tirmizi]

8- Nehy-i Münker

Kötülükten sakındırmak demektir.

Hadis-i Şerifte buyuruluyor ki:

“Şehitten üstün mücahid, Emr-i Maruf ve Nehy-i Münker yapandır.“ [İ.Gazali]

9- Cemaate katılmak

Birlikte rahmet, ayrılıkta azab-ı ilahi vardır.

Hadis-i Şerifte buyuruluyor ki:

“Cemaatten ayrılan yüzüstü Cehenneme düşer.“ [Taberani]

10- Taat

Allahü Teâlâ’nın beğendiği şeylerdir. Bunları yapan Müslüman sevaba kavuşur. Allahü Teâlâ’nın beğendiği şeylerin hiçbirini yapmayan kimse, elbette büyük zarara uğrar.

Kur'an-ı Kerimde mealen buyuruluyor ki:

“Beni [taatle] zikredin ki, ben de sizi [rahmetle] zikredeyim“ [Bekara 152]

Hadis-i Şerifte de buyuruluyor ki:

“Allahü Teâlâ, taatten gafil olan kimseyi sevmez.“ [Deylemi]

Allahü Teâlâ cümlemizi Kendisine layık bir Kul, Habibine layık Ümmet eylesin. (Amin)

- Gazete İpekyol, Müslüm ABACIOĞLU tarafından kaleme alındı
https://www.gazeteipekyol.com/makale/9279887/muslum-abacioglu/dinde-10-esas