Memurlar dikkat! Bakanlık yayımladı

Adalet Bakanlığı binlerce memuru ilgilendiren nakil duyurusu yayımladı. Personel Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden yaptığı duyuruda şunlar dile getirildi: "Bakanlığımız taşra teşkilatında görevli yazı işleri müdürü, idari işler müdürü, zabıt kâtibi, mübaşir, hizmetli, teknisyen, şoför ve benzeri unvanlarda 657 sayılı Kanunun 4/A maddesi kapsamında görev yapan personelin (Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü personeli hariç) nakil işlemine ilişkin başvurular 27 Mayıs 2019 Pazartesi günü başlayıp 14 Haziran 2019 Cuma günü 17:30 itibarıyla sona erecektir.

Hizmet süresinin her yılı, Ek-2 deki Bölgelere İlişkin Puan Tablosundaki puanlar esas alınmak suretiyle sistem tarafından otomatik hesaplanacağından, her bir personelimizin başvuru tarihleri arasında UYAP sisteminde yer alan kendisine ait birim bilgilerini, bu birimlerdeki başlayış ve ayrılış tarihlerini kontrol etmesi, bu bilgilerde hata bulunması halinde ilgili komisyona başvurarak düzelttirmesi ve ardından başvuru yapması gerekmektedir.

UYAP nakil başvuru sistemi ile ilgili 0 312 414 63 09 - 414 63 86 nolu telefon numaralarından yardım alınabilecektir.

Personel İsteğe Bağlı Nakil Çalışmana İlişkin Genel İlke ve Esaslar

Bölgelere İlişkin Puan Tablosu

Tüm Adliyelerin Puanlarını Gösterir Tablo

Başvuru Kılavuzu

(Vatan)

- Gazete İpekyol, Güncel bölümünde yayınlandı
https://www.gazeteipekyol.com/haber/9291864/memurlar-dikkat-bakanlik-yayimladi