Bayraktar: “Şanlıurfa’da elektrik kesintilerine bir an önce son verilmelidir”

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, geçtiğimiz hafta yaptığı basın açıklamasında ele aldığı tarımsal sulamada kullanılan elektrik kesintileriyle ilgili olarak değerlendirmede bulundu. Ortaya koydukları haklı gerekçelere rağmen taleplerinin ilgili elektrik dağıtım kurumları tarafından yeterince dikkate alınmamış olup kesintilerin devam ettiğini vurgulayan Bayraktar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Elektrik kesintisi nedeniyle sulamada yaşanacak kayıplar beraberinde bitkisel üretimde ciddi miktarda azalmalara neden olacağından gerek Birliğimiz gerekse üyemiz Ziraat Odaları tarafından tarımsal sulamayı engelleyecek elektrik kesintilerinin yapılmamasına ilişkin taleplerimizin yerine getirilmesi gerekmektedir.

Plansız, programsız ve sulama zamanları dikkate alınmadan yapılan bu kesintilerden ürün kaybına uğrayacak üreticilerimizin zararlarını kim karşılayacaktır? Elektrik dağıtım şirketlerinin sulama kesintisine sebebiyet verdikleri için üreticiler adına doğacak tazminat haklarıyla ilgili birinci derecede sorumlu olacakları unutulmamalıdır.

“HAKLI TALEBİMİZ DİKKATE ALINMALI”

Haklı taleplerimizin dikkate alınmasını bekliyoruz. Bu yıl tarım sektörü kuraklık, sel ve diğer doğal afetler nedeniyle zaten ciddi kayıplar yaşamış ve üreticilerimiz zarar görmüştür. Bu afetler kontrolü kolay olmayan doğal felaketlerdir. Fakat elektrik kesintilerine bağlı ürün kaybının mantıklı açıklamasını yapmak zordur. Bu durum üreticiye, Türk tarımına ve tüketiciye telafisi güç zararlar verir. TZOB olarak bu zararın kim tarafından sahiplenileceğini ve karşılanacağını bilmek istiyoruz ve bunun da takipçisi olacağız.”

“KURAKLIK YARDIMI BİR AN ÖNCE ÖDENMELİDİR”

Bayraktar, kuraklık ile ilgili yaşanan son gelişmeleri de değerlendirerek, “Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nin mayıs başında hazırladığı Kuraklık Raporu’nda kuraklıktan zarar gören il sayısı 22 iken mayıs ayı sonunda 41’e yükseldi. Ancak mayıs ayı yağışlarının Türkiye genelinde geçen yılın mayıs ayına göre yüzde 66 düşük olması, Marmara bölgesi hariç tüm bölgelerde yağışların azalması nedeniyle kuraklıktan etkilenen il sayısı artarak haziran başında 52’ye çıktı. Yağışlarda görülen anormal düşüşler rekolte tahminlerinde de ciddi sapmalara neden olmuştur. Hububat ve baklagiller kuraklıktan en fazla etkilenen ürünlerdir” diye ifade etti.

Arpa, buğday ve kırmızı mercimekte önemli üretim kayıplarının olduğunu sözlerine ekleyen Bayraktar, “Ayrıca kuraklık, yeni ekilen mısır, şekerpancarı, patates, yeşil mercimek ve sebzeleri de olumsuz etkilemiştir. Meyveler, yem bitkileri ve meralar da susuzluktan zarar gören tarım alanlarıdır. Bunun sonucunda piyasada yaşanan arz-talep dengesizliği sadece üreticileri değil tüketiciyi de olumsuz etkilemekte ve tarım ürünleri fiyatları istikrarsız hale gelmektedir. Tarımsal üretimde sürdürülebilirliği sağlamanın ve gıda tedarik zincirini zaafa uğratmamanın birinci ve vazgeçilemez yolu desteklerdir. Dolayısıyla, kuraklık destek ödemelerinin kuraklık şartlarına göre güncellenmesi ve mutlaka vakit kaybedilmeden ödenmesi gerekir. Hem Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz hem de kuraklık konusunda çalışmalar yapan uluslararası kuruluşlar bu yıl ülkemizde son 50 yılın en kurak aylarının yaşandığını açıklamışlardır” şeklinde konuştu.

BİHA

- Gazete İpekyol, Güncel bölümünde yayınlandı
https://www.gazeteipekyol.com/haber/9299336/bayraktar-sanliurfada-elektrik-kesintilerine-bir-an-once-son-verilmelidir