URFA’NIN SEFALETİ

Kenan TAZEFİDAN
Kenan TAZEFİDAN

Sevgili okurlarım, bugünkü yazımda Şanlıurfa için birkaç durum değerlendirmesi yapmak istiyorum. Başta şunu belirtmek istiyorum:Burada, herhangi bir kişiyi ya da kurumsal anlamda birilerini eleştirme gayem söz konusu değildir. Öncelikle çok önemsediğim mevzuların başında gelen konu şudur: Şehir olarak kendi kendine yetecek bir potansiyele sahip değiliz. Mesela, şehrimiz diğer illerden öğrenci çekecek bir üniversiteye sahip olmadığı gibi, sağlık anlamında da diğer şehirlerden gelip tedavi görecek bir potansiyele sahip değil. Bu yüzden de öncelikle kendi kendine yetecek, kendi ihtiyaçlarını giderecek bir şehir olmamız gerekir. Bu süreci en başta iyi bir eğitimle ve yetmiyorsa şehrimize ikinci bir üniversite ile üstesinden gelebiliriz. Ama öncelikle var olan üniversiteyi eski ününe kavuşturmalıyız. Üniversite bir şehrin çekim merkezlerinden birisidir.

Bir diğer mevzu ise, şehir olarak markalaşmış bir kimliğimiz yok. Tarımda, hayvancılıkta gelişen bir kapasitemiz var. Fakat üretilen ürünlerimizi işleyecek bir fabrikalaşmaya doğru yol almamız lazım. Yani kısacası, şehirsel manada üretilen ham ürünlerimizi işleyecek,markalaştıracak bir güce sahip olmamız lazım. Kendi nüfusunuzu mevsimlik işlerde ve benzeri yerlerde harcamaktansa, şehrimizin kalkınmasında ve gelişmesinde kullanmamız lazım. Böyle bir süreçte, bir vatandaş olarak hepimiz elimizi taşın altına koymamız lazım. Yapılması gereken bir sürü iş bizi bekliyor. Şehrimizin kalkınması için aşağıda dört başlıkta topladığım maddeler kayda değerdir:

NÜFUS

İç İşleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 2017 verilerine göre: Şanlıurfa’da, 13 İlçe, 14 Belediye, 1.398 Mahalle bulunmaktadır. Nüfusu en fazla olan ilçeler arasında sırasıyla: 375.967 ileEyyübiye, 375.112 ile Haliliye ve 254.162 ile Siverek yer almaktadır.Şanlıurfa, ülkemizin sekizinci sırada en fazla nüfusa sahip ilidir.TÜİK tarafından adrese dayalı kayıt sistemine göre açıklanan ve ülkemizde en fazla nüfusa sahip sekizinci ili olan Şanlıurfa’nın nüfusu 2020 yılı itibariyle 2 milyon 73 Bin 614 olmuştur. 2019 yılında 2 milyon 35 bin 809 iken, bu sayı 2020 yılı itibariyle 37.805’ e yükselmiştir.

İŞGÜCÜ

2017 TÜİK işgücü verilerine göre (Şanlıurfa, Diyarbakır) bölgesi 13,8 işsizlik oranıyla 26 bölge arasında işsizlik oranının en yüksek olduğu 5. Bölge oldu. Şehir olarak yeterli işgücü potansiyeline sahibiz. Ancak iş imkânı konusunda çok ciddi sıkıntılarımız var.

EĞİTİM

2016 TÜİK verilerine göre, Şanlıurfa’da ilkokulda bir öğretmene 23 öğrenci düşerken bu sayı Türkiye’de ortalama ilkokulda öğretmen başına 17 öğrenci olarak gerçekleşmektedir. Şanlıurfa ili Şırnak ile birlikte Türkiye’de öğretmen başına en çok öğrenci düşen iller arasındadır. Ayrıca, 2016 verilerine göre: İllerin okuma yazma bilen 6 yaş üzeri nüfus oranı göz önüne alındığında Şanlıurfa’nın 90,7 ile 81 il arasında 80. Sırada olduğu görülmüştür.

TARIM

2018 TÜİK verilerine göre, Şanlıurfa, Pamuk üretiminde 1. sırada, Fıstık üretiminde 1. sırada, küçükbaş hayvan (koyun) üretiminde 4. sırada ve Buğday üretiminde 4. Sırada yer almaktadır. Şanlıurfa ili ve çevresi, bulunduğu enlem itibariyle ülkemizde en kurak şartların yaşandığı bölgedir. Dolayısıyla tarımsal üretim üzerinde bu olumsuz etki yapan kuraklığı ortadan kaldırmak ya da en aza indirmek için GAP devre girmiştir. Fakat GAP (1989-2005) bünyesinde yürütülen çalışmaların gerek projenin hedeflenen süre içerisinde tamamlanmaması, gerekse bölgenin sorunlarına çözüm getirmemesi noktasında istenilen verimliliğe erişmediği, dahası çok düşük seviyelerde seyrettiği görülmektedir. Şehrin dışarıya mevsimlik göç vermesi bu durumu en iyi özetlemektedir.

Tarım işçilerinin batı illerine mevsimlik göçü Şanlıurfa’nın en acı gerçeğini ortaya koymaktadır. Mevsimlik gezici tarım işçiliğinin en önemli yönlerinden birisi de göç hareketinin tüm aile bireyleriyle birlikte gerçekleştiriliyor olmasıdır. Bu durum da, ulaşım, eğitim, sağlık güvenlik, toplumsal uyum gibi birçok alanda aksaklıklara neden olmaktadır. Mevsimlik işçiler çoğunlukla kendi araçlarıyla (minibüs ve kamyonetlerle) çalışma bölgelerine gittikleri için kazaların yaşanmasına ve ağır kayıplara neden olabilmektedir.

Netice itibariyle, bütün bunlar güzel şeyler planlamak, insanlara dokunmak, onların hayatlarını daha yaşanabilir kılmak için…

- Gazete İpekyol, Kenan TAZEFİDAN tarafından kaleme alındı
https://www.gazeteipekyol.com/makale/9326524/kenan-tazefidan/urfanin-sefaleti