Şanlıurfa'ya yeni isim atandı!

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları, Resmi

Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

3 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesinin 2 ve 3 maddeleri

gereğince Hazine ve Maliye Bakanlığı Şanlıurfa Defterdarlığına Hasan Gümüş

atandı. Yine Resmi Gazete’de yayımlanan kararlar kapsamında Şanlıurfalı Vedat

Akıllı ise Gümüşhane Defterdarlığına atandı.

VEDAT

AKILLI KİMDİR?

1977'de Şanlıurfa’da doğdu.

İlk ve Orta Öğrenimini Şanlıurfa'da tamamladı. Harran

Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde Lisans, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler

Enstitüsü Kalkınma İktisadı ve İktisadi Büyüme Anabilim Dalında Yüksek Lisans

yaptı.

Memuriyete 1998 yılında Şanlıurfa Defterdarlığı Bozova

Malmüdürlüğünde Yoklama Memuru olarak başladı. 2005 yılında şef 2009 yılında

Müdür Yardımcısı, 2011 yılında da Müdür oldu. Maliye Bakanlığı bünyesinde

çeşitli illerde Muhasebe Müdürü, Saymanlık Müdürü ve Malmüdürü olarak görev

yaptı. Son olarak Kahramanmaraş Defterdarlığı Dulkadiroğlu İlçe Malmüdürü

olarak görev yapmakta idi.

Kültür, sanat, düşünce ve mesleki konularda birçok eğitim

ve seminer programları yaptı.

Çeşitli fikir ve edebiyat sitelerinde yazıları

yayınlandı. Halen Gazete İpekyol’da düşünce, Ajans Urfa adlı sitede iş ve

meslek yazıları yayınlanmaktadır.

"Sözü Yola

Koymak" adlı yayınlanmış bir eseri bulunmaktadır.

Evli dört çocuk babasıdır.

BİHA


- Gazete İpekyol, Asayiş bölümünde yayınlandı
https://www.gazeteipekyol.com/haber/9859268/sanliurfaya-yeni-isim-atandi