T.C. AKÇAKALE 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO: 2019/91 - KARAR NO: 2023/84 SUÇ : 5607 Sayılı Yasanın 3/18.Maddesine Muhalefet SUÇ TARİHİ - YERİ : 03/12/2018 - Akçakale KARAR TARİHİ : 27/01/2023 Yapılan açık yargılama sonucunda; HÜKÜM ÖZETİ Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 27/01/2023 tarihli karar ile, 5607 Sayılı Yasanın 3/18.Maddesine Muhalefet suçundan sanık Macit ABDULHAMİT hakkında 10 Ay Hapis ve 20 TL Adli Para Cezası ile Cezalandırılmasına karar verildiği, verilen hapis cezasının 1 yıl denetim süresine tayin edildiği, sanığın tüm aramalara rağmen açık ikametgah adresi temin edilemediğinden gerekçeli kararın sanığa tebliğ edilemediği anlaşılmış olup, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28. ve devamı maddeleri gereğince hüküm özeti içeriğinin ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;İş bu ilan metninin yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, mahkememiz gerekçeli kararının tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe ile ya da mahkememiz yargı çevresi dışında bulunulması halinde ilgilinin o yer Asliye Ceza Mahkemesi aracılığıyla vereceği bir dilekçe ile Şanlıurfa Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yoluna müracaat edilebileceğine dair karar İLANEN TEBLİĞ olunur.
Basın No:
T.C. AKÇAKALE 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ