T.C.ŞANLIURFA3. AİLE MAHKEMESİ

Sayı : 2022/83 Esas

Davacı , RUKİYE ŞANLI ile Davalı , LAMİH ŞANLI arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle; Davalı LAMİH ŞANLI'nın adresinin meçhul olması sebebiyle dava dilekçesinin kendisine tebliğ edilemediğinden ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.Bu nedenle "Davalı LAMİH ŞANLI aleyhine açılan çekişmeli boşanma davasının;" 10/10/2023 günü saat:09:20'de duruşmada hazır bulunmanız, geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği, yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu ihtar olunur." hususunun DURUŞMA GÜNÜ TEBLİĞİ YERİNE KAİM OLMAK ÜZERE İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

Basın No:ILN01885924
T.C.ŞANLIURFA3. AİLE MAHKEMESİ