T.C. VİRANŞEHİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)

Sayı :2022/129 Esas 25/05/2023 VİRANŞEHİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
İLANMahkememizin 2022/965 esas sayılı dosyasının dava konusu boşanma (evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeni ile boşanma (çekişmeli ) davada yer alan aşağıda kimlik bilgileri yazılı davalının bütün aramalara rağmen adresi tespit edilemediğinden kendilerine tebligat yapılamadığından acilen işbu davaya karşı gazete'de ilan tarihinden itibaren iki haftalık kesin süre içerisinde davaya ilişkin cevapları mahkememize ibraz etmesi gerekmekte olup, aksi halde 6100 S. HMK.’nın 128. maddesi gereğince dava dilekçesinde belirtilen vakaların tamamını inkar etmiş sayılacağı hususu kaim olmak üzere İLANAN TEBLİĞ OLUNUR.
İLGİLİ KİŞİ : ABDULRAHMAN ELAHMED - 997*****250 Gölbaşı Mah. Kanuni Cad. No:43 İç Kapı 2. Viranşehir/ ŞANLIURFA
ili, ilçesi, mah/köy, Cilt, Aile sıra no, sırada nüfusa kayıtlı, HASAN ve EMİNE oğlu/kızı, 08/03/1986 doğumlu,

Basın No:ILN01904467
T.C. VİRANŞEHİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ