T.C. AKÇAKALE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)

ESAS NO : 2022/687 Esas
DAVALI : BETÜL KAZAN-997******348 Ruha Mah.3944 Sk.No:19/2Eyyübiye/ ŞANLIURFA
Davacı Ahmet Akdemir tarafından aleyhinize açılan Velayet (Velayetin Değiştirilmesi (TMK M.183,349)) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Duruşma Günü: 21/12/2023 günü saat: 11:05'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No:ILN01934392
T.C. AKÇAKALE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)