İLAN ŞANLIURFA KADASTRO MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2013/25 Esas
KARAR NO : 2021/17
MİRASÇI : Eda FETTAHLI
Mahkememizden verilen 28/04/2021 tarih ve yukarıda numarası yazılı kararı ile ;
1.Dava konusu 26 parsel yönünden;
1.1. Davacıların davasının kısmen kabulü ile, dava konusu Şanlıurfa ili Siverek İlçesi Gürakar köyü 26 parsel sayılı taşınmazın kadastro tespitinin iptaline,payları oranında davacı müteveffalar Abdurrahman Atlı, Hüseyin Aktaş, Hüseyin Ay, İbrahim Kaya,Davut Kaya, Seydo Aktaş, Mehmet Aktaş, Hadi Aktaş, Salih Küçükçay mirasçıları, davacılar Mehmet Kapçak, Haci Kapçak,Mustafa Yılmaz, Naif Yılmaz, Mehmet Yılmaz, Üzir Kaya, Mustafa Küçükçay, Ahmet Küçükçay, Ahmet Yılmaz, Salih Kanat, Mehmet Kaya adınatapuya kayıt ve tesciline, Davacılar Naif Yılmaz ve Seydo Aktaş'ın100 dönümü aşan taleplerinin reddi ile dava konusu Şanlıurfa ili Siverek İlçesi Gürakar köyü 26 parsel sayılı taşınmazın 52200/1169600 payının Maliye Hazinesi adına tapuya kayıt ve tesciline, Müdahil davacılar Mehmet Hadi Küçükçay, Fetah Kaya, İsa Kaya, Mehmet Yabış, Beyaz Yılmaz, Ramazan Küçükçay'ın dava konusu Şanlıurfa ili Siverek İlçesi Gürakar köyü 26 parsel sayılı taşınmaza yönelik davasının kabulüne; taşınmazın kadastro tespitinin iptali ile payı oranında davacılar adına tapuya kayıt ve tesciline, Müdahil davacılar Hüseyin Anaibrik,Mehmet Küçükçay, İbrahim Halil Akdaş ve Ali Çaylar'ın taleplerinin reddine,
2. Dava konusu 60 parsel yönünden;
2.1.Davacıların davasının kısmen kabulü ile, dava konusu Şanlıurfa ili Siverek İlçesi Gürakar köyü 60 parsel sayılı taşınmazın kadastro tespitinin iptaline, payları oranında davacı müteveffalar Mehmet Cankamer, Eyyüp Akdemir, Mustafa Kanar mirasçıları, davacılar Salih Kanat, Ahmet Yılmaz,Mahmut Konacak, Mehmet Kamer, adına miras payları oranında tapuya kayıt ve tesciline, Davacı Seydo Aktaş ve Mahmut Nedim Atay'ın davalarının reddine, Müdahil davacılar Fettah Kaman, Hasan Kanat, davacı Kazım Akdemir'in dava konusu Şanlıurfa ili Siverek İlçesi Gürakar köyü 60 parsel sayılı taşınmaza yönelik davasının kabulüne; taşınmazın kadastro tespitinin iptali ile payı oranında davacılar adına tapuya kayıt ve tesciline, Dava konusu Şanlıurfa ili Siverek İlçesi Gürakar köyü 60 parsel sayılı taşınmazın 55700/285250 payının Maliye Hazinesi adına tapuya kayıt ve tesciline, karara karşı ilanın tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesinin ilgili hukuk dairesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere KARAR verilmiş olup, İlgiliye ilanen tebliğ olunur.

Basın No:ILN01953749
İLAN ŞANLIURFA KADASTRO MAHKEMESİNDEN