T.C.AKÇAKALE1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO: 2015/385 - KARAR NO: 2023/649
SUÇ : Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Özel Beceri İle Almak Suretiyle Hırsızlık
SUÇ TARİHİ - YERİ : 17/05/2015 - Akçakale
KARAR TARİHİ : 14/11/2023
Yapılan açık yargılama sonucunda;
HÜKÜM ÖZETİ Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 14/11/2023 tarihli karar ile Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Özel Beceri İle Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan sanık Ferhan MAYYUF hakkında CMK 223/2-E maddesi uyarınca beraat kararı verildiği, sanığın ve müştekilerin tüm aramalara rağmen açık ikametgah adresleri temin edilemediğinden gerekçeli kararın sanık Ferhan MAYYUF (Ziyed oğlu), müştekiler Kefe EL BATAY (Hüsen kızı) ve Mehmet EL BATAH'a (Ziyed oğlu) tebliğ edilemediği anlaşılmış olup, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28. ve devamı maddeleri gereğince hüküm özeti içeriğinin ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla; İşbu ilan metninin yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, mahkememiz gerekçeli kararının tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe ile ya da mahkememiz yargı çevresi dışında bulunulması hâlinde ilgilinin o yer Asliye Ceza Mahkemesi aracılığıyla vereceği bir dilekçe ile Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi İstinaf yoluna müracaat edilebileceğine dair karar İLANEN TEBLİĞ olunur.19.02.2024

Bu evrak 5070 sayılı yasaya uygun olarak UYAP sistemi üzerinden elektronik olarak imzalanmıştır.
Basın No:ILN01987922
T.C.AKÇAKALE1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ