T.C.BİRECİK2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)

Sayı :2022/302 Esas 20/02/2024 İLANDavacı , NAZEY ATAŞ ile Davalı , RESUL ATAŞ arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;
Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dosyasında "Belirli gün ve saatte duruşmada hazır bulunmanız sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, 2 HAFTALIK KESİN SÜRE İÇİNDE dilekçenizdeki sunmadığınız belgeleri sunmanız veya getirtilmesi istenen belgeler için açıklama yapmanız, bu hususların kesin süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınıza karar verileceği ve ön inceleme duruşma gününün 24/04/2024 günü saat 10:15'de yapılacağı hususu ilanen tebliğ olunur. İLGİLİ KİŞİ : RESUL ATAŞ - 65860216992 ŞANLIURFA ili, BİRECİK ilçesi, ARSLANLI mah/köy, 11 Cilt, 92 Aile sıra no, 100 sırada nüfusa kayıtlı, HALİL ve MARİYA oğlu/kızı, 20/12/1986 dogumlu,

Basın No:ILN01988635
T.C.BİRECİK2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ