İHALE İLANI

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR
BİRECİK BELEDİYESİ  - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Akaryakıt Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İKN:2024 / 701054
1-İdarenin
a) Adı:Birecik Belediyesi- Destek Hizmetleri Müdürlüğü
b) Adresi:Karşıyaka Mahallesi 567.Sokak 18                                63400-BİRECİK/ŞANLIURFA
c) Telefon ve faks numarası:0414 661 0898 -
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı:Akaryakıt Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı:MOTORİN : 350.000 LİTRE
KURŞUNSUZ BENZİN (95 OKTAN) : 20.000 LİTRE
 
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:Yüklenicinin Birecik Belediyesi Sınırları İçinde Bulunan Akaryakıt İstasyonunda İdarenin Araçlarına Veya Yüklenici Tarafından İdarenin Göstereceği Yere Kurulacak Pompa Tertibatlı Deposunda Teslim Edilecektir.
ç) Sözleşme Süresi / teslim tarihi:365 Gün / Sözleşmeye müteakip izleyen 5 gün
d) İşe başlama tarihi:Sözleşme imzalama tarihinden itibaren 5 Gün

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:25.06.2024 
:10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):Birecik Merkez Mah. - A.Menderes Bulv. - No 10/2 -Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonu - 63400-BİRECİK-ŞANLIURFA

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3.İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
BüroTescil Belgesi
EPDK Bayilik Lisansı
İş Yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı
Petrol Bayiliği / Dağıtıcılığı Lisans Belgesi
4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1.Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan

Ayrıntılı bilgiye Kamu İhale Kurumu internet sitesinde EKAP’ta yer alan 2024 / 701054 sayılı ihale dokümanı içinde bulunan teknik şartname, sözleşme taslağı ve idari şartnameden ulaşılabilir.

Basın No:ILN02040218
İHALE İLANI