İLANT.C. AKÇAKALE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)

ESAS NO : 2022/235 Esas
DAVALI : VOLKAN YİĞİT ŞABANOĞLU Küçücek Beldesi Akyazı Cad . Mah.54400 Akyazı SakaryaAkyazı/ SAKARYA
Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Durusma Günü: 02.10.2024 günü saat: 10:20'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde 6100 sayılı HMK'nın 139 ve 150 maddeleri ile 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve 31 maddeleri uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı, duruşmaya gelmediğiniz takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı, geçerli bir özrünüz olmaksızın duruşmaya gelmemeniz halinde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu ile Dava Dilekçesi Tebliği ve Duruşma Günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No:ILN02041199
İLANT.C. AKÇAKALE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ