İLANT.C. ŞANLIURFA 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/397 Esas
DAVALI : TOLGA TOSUNOĞLU
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinin ''Nihat Mehmet sk. No:9 A Yedidalga Lefke/KKTC'' olduğu yapılan araştırmalarda da aynı adres olduğu anlaşılmakla tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve Tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Dava dilekçesi ve Tensip zaptı ''Bu ilanın gazetede yayınlandığından itibaren HMK 122,126,129 maddeleri gereğince usulüne uygun olarak düzenlenmiş cevap dilekçesini her bir davacı için ayrı posta gideri ve tanık dahil tüm delillerinizi 2 haftalık süre içinde mahkememize ibraz etmeniz gerekmektedir dava dilekçesi ve tensip zaptı ilanen tebliğ olunur. '' yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve Tensip Zaptının tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No:ILN02050872
İLANT.C. ŞANLIURFA 2. AİLE MAHKEMESİNDEN