Valilikten kurumlara ihale uyarısı!

Şanlıurfa Valiliği “Doğrudan temin” hakkında genelge yayınladı....

ŞANLIURFA –Şanlıurfa Valiliği, il geneline yönelik "Doğrudan temin" usulüne ilişkin genelge yayınladı.

Valilikten genelge ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer verildi:

“Bilindiği üzere, Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair 195 sayılı Kanunun 31. maddesinde; "Resmi ilanlar, Basın İlan Kurumunun şubesi bulunan yerlerin Belediye hudutları içinde bu şubeler aracılığıyla ile yayınlatılır. Kurumun şubesi bulunmayan yerlerde, resmi ilanların yayınlanmasına Valilikler aracı olurlar." hükmü amirdir.

Kamu hukukuna tabi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihaleleri, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre yapılmakta, 2. maddesinde Kanunun kapsamına giren idareler de sayılmaktadır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun " Temel ilkeler " başlıklı 5. maddesinin birinci fıkrasında:

İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabet, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarda ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur" ifadesi yer almaktadır.

Aynı Kanunun "İdarelerce uyulması gereken diğer kurallar" başlıklı 62. maddesinde, Kanun kapsamındaki idarelerce mal veya hizmet alımları ile yapım işleri için ihaleye çıkılmadan önce uyulması zorunlu hususlar belirtilmiş, maddenin () bendinde ise Kanununu 21 ve 22. maddelerindeki parasal limitler dahilinde yapılacak harcamaların yıllık toplamı, idarelerin bütçelerine bu amaçla konulacak ödeneklerin % 10' unu Kamu İhale Kurulunun uygun görüşü olmadıkça aşamayacağı belirtilmiştir. Yine aynı Kanunun 60. maddesinde görevlilerin cezai sorumluluğu düzenlenmiştir.

İlimiz genelinde "Doğrudan Temin" usulünün, genel bir ihale yöntemi olarak algılanmaması, doğrudan temin hükümlerinden faydalanmak için yapılacak ya da alınacak mal ve hizmetlerin bölünmemesi, Kamu İhale Kanununda belirtilen özel koşullar dışına çıkılmaması, istenilen rekabet ortamının oluşturularak, kamu menfaatinin en üst seviyede sağlanması, ihalenin ilanına ilişkin hükümlerin yerine getirilerek olası iptallerin önüne geçilmesini önemle rica ederim.”

BİHA


05 Ağu 2022 - 19:27 Şanliurfa- Asayiş