Sağlık çalışanları Ek Ödeme Yönetmeliği Resmi Gazete'de

Yeni ek ödeme yönetmeliği ile birinci basamakta kapsam dışı kalan sağlık çalışanları ile eczacılar teşvik kapsamına alındı. Söz konusu sağlık çalışanlarının taban ve teşvik ödeme oranları da belli oldu....

Sağlık Bakanlığı'nın yeni ek ödeme yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

"Beyaz Reform" ile sağlık çalışanlarının beklentileri karşılanmaya devam ediyor.

Yeni ek ödeme yönetmeliği ile birlikte hizmet sözleşmesi imzalanan üniversite personeli deteşvikkapsamına alındı.

Üremeye yardımcı tedavi merkezlerinde görev yapan profesör, doçent veeğitimgörevlileri ilgili branşları oranında ek ödeme alacak.

112 acil sağlık istasyonlarında çalışan tabip, diş tabibi, uzman tabip ve uzman diş tabibi uygulama kapsamında yer alacak.

Yoğun bakım, palyatif bakım merkezleri, yeni doğan, yanık ve evde sağlık hizmetleri,diyalizve kemik iliği ünitelerinde çalışan pratisyen tabipler için de ek ödeme oranı Resmi Gazete'de açıklandı.

İlk ve acil yardım kliniklerinde acil servis polikliniklerinde görev yapan pratisyen tabipler de kapsama alındı.

BİHA


09 Kas 2022 - 09:03 Şanliurfa- Asayiş