Tıbbi sarf malzeme satın alınacaktır

Tıbbi sarf malzeme satın alınacaktır