Eğitim sendikasının kurul toplantısı Antalya’da yapıldı

Antalya’da gerçekleştirilen Eğitim-Bir-Sen 55. Başkanlar Kurulu Toplantısı’nda eğitim sorunları ve çözümleri görüşüldü. Toplantıya Eğitim-Bir-Sen Şanlıurfa İl Başkanı İbrahim Coşkun da katıldı....

Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) 55. Başkanlar Kurulu Toplantısı’nı Antalya’da yaptı. Sendikal çalışmaların değerlendirildiği, eğitim çalışanlarının sorunlarının ve sorunların çözümüne ilişkin önerilerin görüşüldüğü, istişarelerin yapıldığı toplantıya Eğitim-Bir-Sen İl Başkanı İbrahim Coşkun da katıldı.

Toplantıda şu kararlar alındı:

“Küresel kötülüğün ve emperyalizmin terörü savaş aracı olarak kullandığı günümüz dünyasında, terörün ve her türlü şiddetin politika aracı olarak kullanılmasına karşı çıkıyor; ülkemize ve insanımıza yönelik her türlü terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Terör eylemlerinde ve terörle mücadelede hayatını kaybeden şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve milletimize sabır ve başsağlığı diliyoruz.

Anayasa değişikliği konusunda gösterilen irade ve kararlılık, temel hak ve özgürlüklerin genişletilmesi ve güvence altına alınması açısından yeni bir fırsat ortaya koymaktadır. Anayasa değişikliği çalışmaları, kamu görevlilerinin hak ve güvencelerini yeniden ele almalı, sendikal haklar ILO normları seviyesine çıkarılmalıdır.

Ekonomik alanda gerçekleşen daralma, artan fiyatlar, açıklanan enflasyon oranları ve piyasalardaki somut gerçeklikler dikkate alındığında, sabit gelire sahip kamu görevlilerinin alım gücünün düştüğü net bir şekilde görülmektedir. Kamu görevlilerinin ücretlerinde oluşan kayıpları, enflasyon karşısında düşen alım güçlerini telafi edecek adımlar atılmalıdır.

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu, emeğin değerini önceleyen bir yaklaşımla yeniden ele alınmalı; sendikal hak ve özgürlükler, örgütlenme ve toplu pazarlık hakkı güncel ihtiyaçlara cevap verecek şekilde geliştirilmelidir.

6. Dönem Toplu Sözleşme ile karar altına aldırdığımız sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi konusunda somut bir adım atılması, hizmet sürelerine bakılmaksızın sözleşmeli personelin kadroya geçirilecek olması önemlidir. Yasal düzenleme taslağı bir an önce netleştirilerek kadroya geçirilenlerin yer değişikliği hakkı gibi belirsiz alanlar açıklığa kavuşturulmalı, beklentileri karşılayacak bir düzenleme hayata geçirilmelidir.

Kariyer ve liyakat ilkesinin zorunlu bir gereği olan görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları, kurumların takdirine ve yöneticilerin keyfî kararlarına bırakılmamalıdır. Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları tüm kamu kurumlarında periyodik bir şekilde yapılmalıdır.

Kamu personelinin mesleki ve kurumsal yükselme yolları açılmalı; özellikle toplu sözleşmede hüküm altına aldırdığımız, tüm üniversiteleri kapsayan, keyfîliği giderecek ve mesleki yükselmeyi tesis edecek merkezî bir görevde yükselme süreci başlatılmalıdır.

Öğretmenlik Meslek Kanunu, öğretmenlerimizin beklentilerini ve ihtiyaçlarını karşılamalı, meslek kanunundaki değişiklik ve revizyon talebi göz önünde bulundurularak geliştirilmeye yönelik adımlar atılmalıdır.

Eğitimcilerin yer değişikliği konusundaki talep ve beklentileri ‘Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Süreci: Tespitler ve Bir Model Önerisi’ raporumuzdaki gerçekler ve öneriler baz alınarak, adalet ilkesi çerçevesinde karşılanmalıdır”.

BİHA


07 Ara 2022 - 09:51 Şanliurfa- Asayiş