Dikkat! Kapanış toplantısı Urfa’da olacak!

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından, TÜBİTAK TÜSSİDE işbirliğinde yürütülmekte olan “Girişimcilik ve Yenilikçilik Araştırma Projesi” kapanış toplantısı 9 Temmuz’da Şanlıurfa’da yapılacak.

GAP Bölgesi illerini (Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak) kapsayan Girişimcilik ve Yenilikçilik Araştırma Projesi 9Temmuz 2019’da Şanlıurfa’da yapılacak olan kapanış toplantısı ile proje çıktılarının bölgedeki paydaşlara kapsamlı şekilde sunulması ve bölge girişimcilerine sağlanacak avantajların anlatılması hedefleniyor.

Bölge firmalarının kapasitelerini artırarak rekabet güçlerinin ve gelir düzeylerinin yükseltilmesine ciddi oranda katkı sağlanacak. 13 Kasım 2017 tarihinde başlayıp 31 Mayıs 2019 tarihinde tamamlanan Girişimcilik ve Yenilikçilik AraştırmaProjesi;Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin 10. Kalkınma Planı’nda ve ilgili Öncelikli Dönüşüm Programları’nda belirtilen ulusal hedeflere ulaşılmasına katkıda bulunmak üzere Girişimcilik ve Yenilik ihtiyaçlarının belirlenmesi ile bu ihtiyaçlara ve bölgeye özgü sorunların çözümüne yönelik projelerin geliştirilmesi hedeflenerek geliştirildi.

Proje çerçevesinde;

*OSB - KSS iş paketi ile Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Siteleri yerleşmelerinin değerlendirilmesi ve gelişim stratejilerinin belirlenmesi,

*İŞGEM iş paketi ile İş Geliştirme Merkezleri yapılanmalarının değerlendirilmesi ve gelişim stratejilerinin belirlenmesi,

*Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TGB) ve Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO) etkinliğinin değerlendirilmesi, *Üniversite TGB VE TTO iş paketi ile Bölge Üniversitelerinin sanayi etkinliğinin değerlendirilmesi, *Bölgesel Teknoloji Transfer Merkezi Kurulmasına Dair Fizibilite Çalışması,

*KOBİ iş paketi ile Bölge KOBİ’lerini Geliştirmeye Yönelik Strateji Belgesi hazırlanmasına olanak sağlayacağı düşünülen toplam 26 adet rapor hazırlandı.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil, projenin hedeflerinden şöyle bahsetti: “Bölgelerin refah seviyelerini yükseltmeleri, o bölgeye özgü sanayi kollarının rekabetçilik düzeylerini geliştirmeleri ilemümkündür. Güncel yazın yenilik ve girişimcilik performansında bölgesel ekosistemlerin önemine vurgu yapmaktadır. Yapılan çalışmalar bölgesel ekosistemlerin ulusal çerçeve koşullarından (mevzuat, makroekonomik çerçeve vb.) etkilendiğini kabul etmekte, ancak bölgesel performans açısından yerel dinamiklerin (kültür, iş insanı profili, faktör koşulları, destekleyici kurumların kapasitesi vb.) oldukça büyük önem taşıdığının da altını çizmektedir. Nitekim Avrupa Birliği tarafından uygulanmakta olan girişimcilik programları da (akıllı ihtisaslaşma vb.) giderek artan bir şekilde bölgesel dinamiklere yönelik önlem ve müdahaleleri bir öncelik olarak kabul etmektedir. Proje çıktıları ile firmalarımızın kapasitelerini artırarak rekabet güçlerinin ve gelir düzeylerinin yükseltilmesine ciddi oranda katkı sağlanacaktır. Söz konusu proje tüm paydaşlar hatta Bölgenin tümü pek çok fırsatı beraberinde getirecektir.”

Toplantı 9 Temmuz 2019 günü saat 09.15’te Dedeman Otel’de gerçekleştirilecek.

08 Tem 2019 - 11:08 - Güncel