Urfa belediyeleri Sayıştay'a takıldı: Faiziyle ödenecek!

Şanlıurfaspor’un bir türlü içinden çıkamadığı maddi kriz nedeniyle gözler yeniden belediyelere çevrildi. Profesyonel kulüplere yasa gereği belediyelerin yardımda bulunmasının yasak olduğu belirtilirken, belediye başkanlarının hepsi açık açık yardımda bulunuyor. Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Nihat Çiftçi'nin, "3 milyon TL destek verdik, daha sezon başlamadan 500 bin kaynak sağladık" açıklaması ise bugünkü gibi akıllarda.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Ligde mücadele edecek olanŞanlıurfaspor, son iki sezonunda sürekli maddi sorunlar ilegündeme geldi.

URFASPOR'UN BELEDİYELERDEN 'PARA' TALEBİ

Maddi kaynak yetersizliğini öne sürerek, sık sık belediyelerden maddi talepte bulunan Şanlıurfaspor'un bu isteği ise zaman zaman karşılık buldu. Geçtiğimiz sezon Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi önünde oturma eylemi yapan eki Başkan Emin Yetim, Nihat Çiftçi ile görüşmek istediğini kaydetmişti. Çiftçi ile görüşemediği gerekçesi ile belediye önünde oturan Yetim'e, kamuoyu tarafından da birçok tepki geldi.

Yetim'in bu eylemi sonrası Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'nda kameralar karşısına geçen Çiftçi, Şanlıurfaspor'a verilen desteklere yönelik açıklamalarda bulundu.

ÇİFTÇİ, MADDİ DESTEKDE BULUNDUKLARINI AÇIKLADI

Şanlıurfaspor’un sürekli maddi sıkıntılar ve borçlarla gündeme gelmesi üzerine önemli açıklamalarda bulunan Çiftçi, Şanlıurfaspor’un her zaman yanında olduklarını ve kulübe 3 milyon TL destek verildiğini aktardı.

İşte Çiftçi'nin o açıklaması:

"Ama şimdi Profesyonel Spor Yönetim Kurulu ayrı bir kurum. Ve ben tüm Büyükşehir Belediye Başkanlarına da söyledim. Geçen sezon için en fazla spor desteği aktaran yine Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı. 3 milyon TL gibi ayni ve nakdi olmak üzere bir destek olmuş, sponsorluk çalışması yapılmış. Alt yapı noktasında Şanlıurfaspor’a destek sağlanmıştır. Bunu yönetim kurulumuzda, kulüp başkanlarımız da inkar etmiyor. Bu yıl da aynı şekilde daha sezon başlamadan yine bir 500 bin kaynak sağlanmış durumda. Ve gerekli olan kaynak çalışmalarına da devam ediliyor. Elimizden geleni yapacağız. Geçen sezon, önceki sezon, tüm sezonlarda Belediyemiz Şanlıurfaspor’a sahip çıkmıştır. Bu sezon da sahip çıkıyor. 750 bin liralık kombine bileti almış durumdayız. Gençlerimize bu biletleri teslim edeceğiz. Aynı şekilde 500 bin de kaynak sağlanmış durumda. Sezon daha yeni başlıyor, kaynak bulmaya devam edeceğiz."

SAYIŞTAY'DAN EMSAL KARAR

Çiftçi'nin, Büyükşehir Belediyesi olarak Şanlıurfaspor'a 3 milyon TL yardım, 500 bin TL'lik kaynak sağlandığını belirtmesi üzerine gözler Sayıştay'ın geçtiğimiz yıl verdiği emsal karara çevrildi.

BELEDİYELER, YARDIMDA BULUNAMAZ!

Sayıştay tarafından geçtiğimiz yıl alınan kararda, belediyelerin profesyonel futbol kulüplerine yardımda bulunmaması gerektiği net olarak belirtildi. Yasa gereği belediyelerin yardımda bulunamayacağının belirtildiği kararda, tespit edilen belediyelerefaiziyle ödettirileceği de kaydedildi.

İşte Sayıştay kararı:

"Profesyonel Futbol Kulüplerine nakdi yardımda bulunulması:

Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda;

Türkiye Spor Toto 2. Ligde mücadele eden ve profesyonel kulüp niteliğinde bulunan………………..’a nakdi yardımda bulunulduğu görülmüştür.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14’üncü maddesinde;

“Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

(Değişik ikinci cümle: 12/11/2012-6360/17 md.) Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir,amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

(Ek fıkra: 12/11/2012-6360/17 md.; Değişik: 12/7/2013-6495/100 md.) Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez.” denilmektedir.

Mezkur mevzuat hükmü ile belediyelerin mahalli ve müşterek olmak şartı ile sadece amatör spor kulüplerine yardım yapmalarına izin verilmektedir. Diğer bir deyişle belediyelerce profesyonel spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapılması mümkün değildir.

Ancak, Türkiye Spor Toto 2. Ligde mücadele eden …………….’a nakdi yardımda bulunulduğu görülmüştür. …………………içinde profesyonel ve amatör takımlar bulunmaktadır. Ancak kulübün içerisinde amatör takımlarının bulunması özü itibariyle bir anlam ifade etmemektedir. Takımın amatör olması önem arz etmemekte olup, önemli olan kulübün profesyonel niteliğe haiz olmasıdır. Amatör takıma yapılacak yardımın, sonuç olarak profesyonel nitelikteki kulübün bütçesine gireceği açıktır. Bundan dolayı bu şekilde yardım yapılması mevzuata aykırılık teşkil etmektedir.

Sorumlularca yapılan savunmalarda her ne kadar……………….’un, Türkiye Spor Toto 2. Ligde mücadele eden profesyonel futbol kulübü olmasının yanı sıra, …………….’nin birçok branşta amatör olarak mücadele ettiği ileri sürülmüş ise de; yukarıda yer verilen mevzuat hükmünde de açıkça ifade edildiği üzere, kanun koyucu “amatör branşlara” nakdi yardım yapılabileceğinden bahsetmemiş “amatör spor kulüpleri” ifadesini kullanarak nakdi yardımın sınırlarını net olarak çizmiştir. Bu sebeple, Profesyonel bir kulüp olan …………………’un bünyesinde amatör spor kulüplerinin de bulunduğundan bahisle bu hükmün genişletilebilme olanağı bulunmamaktadır.

Bu itibarla, Türkiye Spor Toto 2. Ligde mücadele eden ve profesyonel kulüp niteliğinde bulunan……………’a mevzuata aykırı olarak nakdi yardımda bulunulması sonucu oluşan toplam ………………-TL kamu zararının;…………………………’a müştereken ve müteselsilen 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 53’üncü maddesi gereğince hüküm tarihinden itibaren işleyecek faiziyle ödettirilmesine, anılan Kanun’un 55’inci maddesi uyarınca İlamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verildi."

KAFALARDA SORU İŞARETİ OLUŞTU

Rapor doğrultusunda Şanlıurfaspor'a yapılan yardımların da yasal olmadığı öğrenildi. Belediyeler yapacakları yardımı, Amatör Spor Kulüpleri ya da Federasyonuna aktararak, yasal olmayan bir yöntemle Profesyonel Spor Kulübüne transfer ettiği iddia edildi.

Sayıştay kararı sonrası akıllara eski Başkan Nihat Çiftçi'nin açıklaması geldi. Çiftçi'nin yaptığı açıklamanın yanı sıra hemen hemen tüm belediye başkanları bu kadar açık itiraf etmese de, başkanların Porfesyonel Futbol Kulübü olan Şanlıurfaspor’a para aktardığı biliniyor.

Özlem DİKMEN/ÖZEL HABER-BİHA

24 Tem 2019 - 13:25 - Özel Haber